Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2021.03.08

Zápis výboru 2021.03.08

Zápis výboru ČKAIT České Budějovice dne 8.3.2021

 1. Kontrola úkolů z minulých schůzí

  Nově vyhlášený nouzový stav a vyhlášená protiepidemická opatření brání realizaci valné hromady i plánovaných akcí.
  25.2.2021 Zásady navrhování otvorových výplní–seminář zrušen z důvodu vyhlášené protiepidemické situace


 2. Plán práce 1. pol. 2021
  Semináře se budou konat pouze v případě odvolání protiepidemiologické situace (PES).
  Konference Dřevostavby Volyně- ZRUŠENA

 3. Organizace VH 2021

  Náhradní termíny do března zrušeny, oblastní kancelář zajistila rezervaci dalších náhradních termínů na duben až červen. Autorizovaným osobám i hostům bude zaslaná nová pozvánka. Organizační zajištění zůstává beze změn. Shromáždění delegátů se bude konat po všech VH.
  Na nastalou situaci a opatření reaguje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. § 20 odst.1 tohoto zákona uvádí:
  Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob
  Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.
  Funkční období (předseda a výbor) je tímto zákonem prodlouženo do doby konání VH, kterou musíme uspořádat do 3 měsíců po skončení opatření bránící její pořádání.


 4. Různé

  Cena Inženýrské komory 2020: hlasování pro cenu veřejnosti ukončeno v únoru 2021.
  PRESTA jižní Čechy 2018-2020: práce soutěžní poroty přeložena na 26.-28.3.2021 a slavnostní vyhlášení výsledků odloženo do doby po skončení opatření bránící její pořádání.
  Nový stavební zákon: poslanci ČR schválili k dalšímu připomínkování poslanců návrh Hospodářského výboru. Jednání druhé čtení bylo přerušeno do 30.3.2021. Nově navrhované přechodné období stávajícího SZ s platnosti až do r.2026