Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 13. 2. 2020

Zápis z jednání VO 13. 2. 2020

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 13. 2. 2020

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2020
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2020 následující odborné přednášky:
• Technický dozor stavebníka 20. 2. 2020 od 14.00
• Odborná diskuze se pěti dotčenými úřady 3. 3. 2020 od 14.00
• Mapové podklady pro projektování a realizaci 7. 4. 2020 od 15.00
• Provádění a kontrola výkopů v komunikacích 5. 5. 2020 od 15.00
• Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu 9. 6. 2020 od 15.00
Na druhé pololetí se přednášky zatím vybírají a stále je možné tento výběr ovlivnit vlastními návrhy zaslanými na VO nebo předanými návratkami na valné hromadě.
Předjednána je i exkurze na akci Protipovodňové úpravy koryta Moravy v Olomouci.

3. Valná hromada ČKAIT v Olomouci
Kancelář Olomouc zajistila nákup ochranných přileb, které byly přihlášeným členům předávány při prezenci. Celkově lze hodnotit VH pozitivně a několik zjištěných drobností se budeme snažit do příštího roku odstranit. Předseda oblasti již zaslal článek do redakce Z+I a vedení komory obdrželo všechny potřebné dokumenty a zápisy.
Zvolení delegáti na SD 2020 v Praze se ještě do 28. 3. 2020 setkají nad hlavními avizovanými tématy a proberou možnosti jejich řešení.
Na výboru oblasti se probírala i podpora našich kandidátů do vedení komory.

4. Příprava odborných seminářů na druhé pololetí roku 2020
Výbor oblasti projednával možnosti přednášek dle návrhů z dotazníkové akce, valné hromady a dalších návrhů od členů výboru.
Po širší debatě se členové shodli na těchto tématech:
• Novinky v legislativě oboru elektro.
• Radon a nové ČSN platné od 10/2019.
• Navrhování a provádění zateplení dle ETICS.
• Bezvýkopové technologie pro „všechny“ sítě.
• Zkušenosti s ENB.
Zatím nejsou dořešeny termíny a podrobný obsah přednášek – budeme upřesňovat.

5. Exkurze na dostavbu areálu firmy Miele technika s.r.o. v Uničově
Na základě tipu jednoho z našich členů se snažíme dohodnout s vedením firmy exkurzi na vybudování zdroje chladiv pro stávající výrobu kondenzačních sušiček. V rámci akce budou instalovány dvě jednoplášťové zásobní nádrže chladiva, každá o objemu 40 m3, včetně rozvodu chladiva pro napojení na stávající rozvody. Jakmile budeme znát termín – rozešleme pozvánky AO z naší oblasti.

6. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V tomto měsíci nebyla na naši kancelář doručena žádná žádost o příspěvek na odbornou zahraniční exkurzi.

7. Třetí schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 19. 3. 2020 od 16.00.

Dne 17. února 2020
Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček