Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 14. 4. 2021

Zápis z jednání výboru oblasti ČKAIT Olomouc
Přítomni: dle prezenční listiny

 1. CŽV – pro první pololetí roku 2021:

  Při společném on-line jednání VO potvrdili všichni jeho účastníci, že nemáme zájem organizovat webináře jen proto, aby byly a využívat opakovaných témat.

  Domníváme se, že i za současné situace mohou naši členové využívat centrálně konané webináře SVI ČKAIT případně jiných oblastí.

  Navíc pověřili předsedu oblasti projednat např. s oblastí Praha, která je v tomto segmentu nejaktivnější, převod finančních prostředků z naší oblasti coby příspěvek na webináře, které zajišťují.


 2. Exkurze na Protipovodňová opatření v Olomouci – dopravní část.

  V letošním roce bychom rádu uskutečnili druhou exkurzi na Protipovodňová opatření s nosným tématem – vodohospodářská část. Zatím není možné blíže upřesnit.


 3. Exkurze na dostavbu areálu firmy Miele technika s.r.o. v Uničově

  Vedení kanceláře nadále sleduje stav a hledá vhodný termín pro opakovaný termín dohodnuté exkurze.

  Znovu se na jednání výboru oblasti řešila i nabídka na exkurzi skladového centra Kaufland v Olomouci – Holici. Tento záměr (resp. postup výstavby) bude nadále sledovat Ing. Zatloukal a s dostatečným předstihem bude informovat vedení kanceláře.


 4. Shromáždění delegátů 2021 v Praze

  Opět nelze v tuto chvíli odhadnout, kdy bude možné tuto akci uskutečnit. Nicméně je jasné, že bude moci proběhnout až po konání všech VH na oblastech.


 5. Podpora konání VH Olomouc 2021

  Vedení kanceláře informovalo členy VO o přípravě VH, která má být volební. K dnešnímu dni nemáme ani rezervovánu místnost v aule Právnické fakulty, protože termín konání akce s více než 100 účastníky nelze odhadnout. VO má připravené „dárky“ z oblasti BOZP pro své členy, kteří se VH v Olomouci osobně zúčastní.


 6. Další postup v rámci CŽV

  Vzhledem k současné PES jsme zatím nezveřejnili semináře ani exkurze na první ani pololetí 2021. Jelikož lze očekávat, že se situace bude zlepšovat jen pomalu, neplánuje VO na 1. pololetí žádné prezenční semináře. Zatím připravujeme, co by bylo možné zrealizovat ve 2. pololetí roku. Všichni členové výboru byly požádání o zajištění odborníků pro webináře.

  Zatím přislíbil účast na webináři J. Tomek s tématem Použití přírodního kamene na stavbách - jeho přínosy a omezení. Zatím bylo dohodnuto, že se vedení kanceláře spolu M. Majerem pokusí tento webinář zatraktivnit a vyzkoušet nové možnosti.


 7. Vybavení zasedací místnosti (monitor na zeď, reproduktory)

  Od posledního jednání VO je zasedací místnost vybavena pro konání webinářů nebo videokonferencí (k dispozici je nástěnný monitor, prostorový mikrofon, kamera a webové připojení po kabelu či wi-fi.

  Současně byla rekonstruována i počítačová síť komory a připojení je možné ve všech třech kancelářích, s tím, že byla využita dostupná zařízení.


 8. Organizace ČKAIT – komise malého a středního podnikání

  Předseda oblasti oslovil Ing. Hoška ohledně zájmu v komisi pro malé a střední podnikání, kam hledají nového člena ideálně z řad dozorů a soukromníka. Bohužel z osobních důvodů nebyla nabídka využita.


 9. Konference doprava Olomouc

  Michal Majer a Josef Filip má za úkol uspořádat dvoudenní konferenci doprava. Místo konání Olomouc, předpoklad podzim 2021. Plánovaný rozpočet 250.000 Kč. Nekonkurenční konferenci v Pardubicích. Cílová skupina členové ČKAIT (od přípravy staveb po realizaci, workshopy, ...).

  Aktuálně není možné určit datum konání – čekáme na vývoj situace.


 10. Informace o obsahu jednání představenstva

  Michal Majer informoval OK o průběhu posledních jednání představenstva ČKAIT


 11. Příští jednání výboru oblasti

  Termín dalšího jednání bude upřesněn ve vazbě na epidemickou situaci, ale hlavně na termín konání VH. V každém případě se sejdeme v dostatečném předstihu před konáním VH z důvodu její přípravy a zajištění. Pokud se situace nezmění, proběhne v květnu další on-line setkání členů VO – pozvánky zašle ve větším předstihu než tomu bylo nyní.


V Olomouci dne 19. 4. 2021 zapsal: Ing. Jiří Kožušníček