Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 25. 6. 2020

Zápis z jednání VO 25. 6. 2020

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 25. 6. 2020

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2020:

Změny v legislativě pro elektrotechniku 24. 9. 2020 od 15.00 hod.
Navrhování a provádění zateplení dle ETICS 1. 10. 2020 od 14.00 hod.
Mapové podklady pro projektování a realizaci 13. 10. 2020 od 14.00 hod.
Bezvýkopové technologie pro „všechny“ sítě 20. 10. 2020 od 15.00 hod.
Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu 8. 12. 2020 od 14.00 hod.

3. Exkurze na stavbu I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Dne 18. 6. 2020 od 14.00 hod. proběhla exkurze na dopravní stavbu v Přerově (resp. mostní konstrukci I/55. Na stavbě se sešlo 30 zájemců o prohlídku a musím pochválit jak ing. Hrušku z M- silnic a.s., tak i kolegy z IDS, kteří odpovídali na řadu dotazů a velmi podrobně informovali o přípravě a realizaci díla. I přes dešťovou přeháňku k závěru exkurze lze akci považovat za přínosnou.

4. CŽV - Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu
Dne 9. 6. 2020 se od 15.00 uskutečnila přednáška pana Ing. Vrby, která byla z důvodu dodržení požadovaných rozestupů mezi osobami přesunuta do velkého sálu Alfa. Přednášející navázal na dostupnou literaturu a všechny účastníky upozornil, kde se k potřebným dokumentům dostanou a na co si dát při zásazích do panelových konstrukcí pozor a co v žádném případě nerealizovat. Na závěr proběhla i diskuze, kde další kolegové přidávali své zkušenosti z období panelové výstavby. Účast AO dosáhla počtu 40 a 8 kolegů se ani neomluvilo.

5. CŽV - Praktické zkušenosti z realizací technických systémů větrání, vytápění a klimatizace v RD
Poslední vzdělávací akcí v tomto pololetí byla přeložená přednáška Ing. Schwarzera z Prahy, která měla být zacílená na praktické zkušenosti z návrhů i realizací. Místo prosince 2019 se tedy uskutečnila 16. 6. 2020 ve velkém sále BEA centra. Vzhledem k novele vyhlášky se však přednášející zaměřil na některé související vazby a praktické zkušenosti byly nakonec rozeslány všem účastníkům dodatečně ve formě elektronické prezentace. Zájemců o přednášku dorazilo 42 a 8 dalších nepřišlo (blokovali tak jiné zájemce).

6. Jednání předsedů oblastí dne 27. 5. 2020 v Praze.
Na společném jednání v Praze se předsedové oblastí informovali o změnách v důsledku COVID 19 a projednávala se problematika chodu komory v dalším období. V důsledku odložení Shromáždění delegátů se per rollam odsouhlasil i prodloužený mandát volených členů vedení komory a řešeno bylo i provizorní čerpání finančních prostředků do září 2020. Po volebním SD 2020, které se uskuteční 12. 9. pak bude čerpání upraveno.

7. Exkurze na dostavbu areálu firmy Miele technika s.r.o. v Uničově a Protipovodňová opatření v Olomouci.
Vedení kanceláře nadále sleduje stav a hledá vhodné termíny pro opakované termíny obou již dohodnutých exkurzí.
V další debatě na jednání výboru se ještě objevila nabídka na exkurzi skladového centra Kaufland v Olomouci – Holici.

8. Různé
Vedení kanceláře má připravit dopis na další oblastní kanceláře zabývající se nabídkou na školení BIM a dále pak tématem Dostavby budovy ČKAIT na ul. Sokolská v Praze.

9. Pátá schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 17. 9. 2020 od 16.00.

Dne 25. června 2020

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček