Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 12. 12. 2019

Zápis z jednání VO dne 12. 12. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 12. 12. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie.
Seminář se bohužel z důvodu nemoci přednášejícího neuskutečnil 19. 11. 2019 a bude
přesunut na ½ roku 2020. Termín je v jednání a bude upřesněn.

3. Exkurze
Dne 26. listopadu se uskutečnila dohodnutá exkurze na Revitalizaci kostela sv. Mořice, kde stavební práce provádí EUROGEMA CZ, a.s. Vzhledem k mimořádnému zájmu účastníků bylo s vedením stavby dohodnuto zopakovat exkurzi v jarním měsících roku 2020.

4. Projednání návrhů směřujících k řízení a chodu ČKAIT
O dotazníkovém šetření, které naše oblast iniciovala a nakonec i technicky zabezpečovala pro 8 oblastí, bude podrobněji referováno v dalším čísle časopisu Z+I. V současné chvíli se dolaďuje vše potřebné pro uspořádání lednové valné hromady naší oblasti – 20. 1. 2020 od 15.00 v Pevnosti poznání.

5. Ostatní
Předseda oblasti informoval ostatní kolegy o závěrech z jednání předsedů oblastí, které se uskutečnilo v Praze 27. listopadu. Mezi hlavní témata debaty patřil dotazníkový průzkum a problematika strategického plánu. Tento dokument máte k dispozici k prostudování (v prosinci Vám byl zaslán e-mailem) a je k dispozici i na webových stránkách naší komory.
V současné chvíli máme vybrány dva kandidáty z naší oblasti, které budeme chtít schválit na naší VH v lednu a v případě odsouhlasení s nimi následně uspět i na SD 2020 v Praze a to do Stavovského soudu a Představenstva ČKAIT. Třetí zástupce z naší oblasti by měl být nominován do Dozorčí komise v Brně.

Všem členům VO byl předán seznam schůzek pro rok 2020.

Dne 13. prosince 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček