Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 9. 9. 2020

Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 9. 9. 2020

 1. Přítomni dle prezenční listiny
   
 2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2020:
   
  Změny v legislativě pro elektrotechniku                 24. 9. 2020 od 15.00 hod.
  Navrhování a provádění zateplení dle ETICS          1. 10. 2020 od 14.00 hod.
  Mapové podklady pro projektování a realizaci       13. 10. 2020 od 14.00 hod.
  Bezvýkopové technologie pro „všechny“ sítě         20. 10. 2020 od 15.00 hod.
  Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu 8. 12. 2020 od 14.00 hod.
   
 3. Exkurze na Protipovodňová opatření v Olomouci – dopravní část.
  Za týden proběhne druhá letošní exkurze, která se opět setkala s velkým zájmem našich členů a v příštím roce bychom měli exkurzi na Protipovodňová opatření zopakovat, jen s jiným nosným tématem – vodohospodářskou částí.
   
 4. Exkurze na dostavbu areálu firmy Miele technika s.r.o. v Uničově  
  Vedení kanceláře nadále sleduje stav a hledá vhodný termín pro opakovaný termín dohodnuté exkurze.
  Znovu se na jednání výboru oblasti řešila nabídka na exkurzi skladového centra Kaufland v Olomouci – Holici. Tento záměr (resp. postup výstavby) bude nadále sledovat Ing. Zatloukal a s dostatečným předstihem bude informovat vedení kanceláře.
   
 5. Dopisy vedení komory a předsedům oblastí
  V uplynulém období byl vedení komory odeslán dopis navrhující změny ohledně plánovaných školení BIM a následně pak dopis týkající se plánované rekonstrukce a dostavby sídla komory na Sokolské 15 v Praze. Předseda informoval ostatní kolegy o došlých odpovědích na tyto témata.
   
 6. Různé
  Členové VO a další delegáti zvolení VH v Olomouci 01/2020 diskutovali nad nabídkou kandidátů SD 2020 a stejně tak byla probírána i témata: dostavba sídla ČKAIT, vize komory.
 7. Šestá schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 15. 10. 2020 od 16.00.

 

Dne 9. září 2020
Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček