Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 12/2020

Zápis z jednání výboru - 12/2020

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 7. 12. 2021 od 15:00 h.

 

Přítomni: členové výboru a hosté (viz. prezenční listina)

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Příprava Valné hromady oblasti (28. 1. 2021)
  • Pozvánka odeslána do Prahy k vytištění a rozeslání s časopisem Z+i
  • Instrukce k VH oblasti od Ing. Hnízdila
  • Ing. Urban sestaví seznam kandidátů do výboru oblasti a seznam delegátů do Shromáždění delegátů a připraví volební lístky
  • Kandidátka bude k nahlédnutí u prezence
  • Vedení VH se ujme Ing. Koch
  • Zápis z VH sepíše Ing. Chval
  • Ve volební komisi zasedne Ing. Sedlický, B. Šír
  • V mandátní komisi zasedne Ing. Jeníčková, Ing. Chval, Ing. Ulrych
  • U prezence bude pí Machová, Ing. Bukvic
  • Vše ostatní bude upřesněno na další výborové schůzi
 2.  Termíny seminářů na I. pol. 2021
 3.  Termíny výborů oblasti na rok 2021

Závěr: Další výborová schůze se bude konat dne 18. 1. 2021 od 15:00 hodin.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice ČKAIT Liberec