Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 13. 12. 2021

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 13. 12. 2021 od 15:00 h.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Sedlický

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

 1. Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
  • potvrzen termín 24. – 26. 6. 2022
  • plánovat začneme v lednu 2022
 2. CŽV
  • začíná 8. běh CŽV
  • na 1. pol. 2022 máme naplánováno 6 akcí
  • na lednové schůzi se seznámíme s pravidly pro semináře na následující 3 roky (neomluvené absence, účast nečlenů)
 3. Počet delegátů oblasti Liberec byl pro rok 2022 upraven na 6 osob
 4. Byly odsouhlaseny termíny výborových schůzí na rok 2022 (viz. tabulka)
 5. Obnovu nástěnek na chodbě si vezme na starosti Ing. Kračmar
 6. Do konce roku je potřeba doúčtovat studentské soutěže za rok 2021
 7. Na lednové schůzi se vrátíme k případu stížnosti na p. Ing. Khola

                      

Diskuse:

Ing. Vojtíšková

 • spolupráce se SPŠS – aktuálně se hledá vhodná forma podpory zkvalitnění výuky i absolventů

 

Závěr:

 • další výborová schůze se bude konat v pondělí 24. 1. 2022 od 15:00 h.
 • k zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec