Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 1.3. 2021

Zápis z jednání výboru - 1.3. 2021

Zápis z on-line jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 1. 3. 2021 od 14:00 h.

 

Přítomni: Ing. Urban, Ing. Jeníčková, Ing. Koch, Ing. Kračmar, Ing. Ulrych, Ing. Vojtíšková, T. Brixi, K. Machová

Omluveni: Ing. Sedlický, Ing. Sobotka, Ing. Chval

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

1. Příprava Valné hromady oblasti

  • po dobu trvání nouzového stavu se valná hromada odkládá na neurčito, valná hromada oblasti musí být uspořádána do 90 dní po skončení omezujících opatření (nouzového stavu)
  • do doby konání VH se prodlužuje funkční období všem členům výboru – podle znění zákona č. 191/2020 Sb.

2. Stavba roku

  •  termín pro podávání přihlášek prodloužen do 7. 3. 2021
  • aktuálně je přihlášeno 22 staveb

3. Informace k CŽV

  • zrušené semináře se přesunou na nový termín
  • zařazení webinářů do CŽV -  termín na podávání návrhů je 30. 4. 2021

 

Diskuse:

Ing. Vojtíšková:

  • vyjádřila se k problematice práce členů ČKAIT při spolupráci s IZS, odpovědnost – kdo řídí jeho činnost, pojištění, ochranné pomůcky, pracovní výkazy, ohodnocení… předloží písemně do OK k dalšímu řešení.

 

Závěr:

  • další výborová schůze se bude konat ON-LINE v pondělí 22. 3. 2021 od 14:00 h.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec.