Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 15. 11. 2021

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec dne 15. 11. 2021 od 15:00 h.

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Kračmar

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

 1. Stavba roku
  • schůzka výkonného výboru je plánována po Novém roce

 2. Valná hromada
  • proběhne v novém termínu – 30. 3. 2022

 3. Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
  • po Novém roce se začne plánovat program
  • termín předběžně stanoven na 24. -25. 6. 2022

 4. Akce oblastní kanceláře
  • 23. 11. 2021 – seminář „Liberecká podzemí se zaměřením na inženýrské sítě“
  • 26. 11. 2021 – kontroly deníků AO
  • 10. 12. 2021 – kontroly deníků AO

 5. Výjezdní zasedání OK
  • 9. 12. 2021
  • exkurze do nově zrekonstruovaného Severočeského muzea
  • společná večeře
  • pozvánky rozeslány

Diskuse:
T. Brixi – informoval o stížnostech na AO v Libereckém kraji

Závěr:
 • další jednání výboru se bude konat ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 17:00 hod - výjezdní
 • k zápisu z minulého jednání nebyly žádné připomínky

Zapsala Kateřina Machová
tajemnice OK ČKAIT Liberec