Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru 2021_09_13

Zápis z jednání výboru 13. 9. 2021

  1. Zhodnocení VH

    Valná hromada oblasti Zlín se konala v náhradním termínu dne 6. 9. 2021 v prostorách KD Masters of Rock Café. Jednání se účastnilo 48 řádných členů, což představuje účast 3,3 % z celkového počtu registrovaných členů oblasti. Valnou hromadou byl zvolen nový výbor oblasti na období 2021 - 2024. Z 10 kandidátů bylo zvoleno tajnou volbou 7 členů výboru. Stávající předseda oblasti, Ing. Ladislav Alster, již do dalšího volebního období nekandidoval a jeho nástupcem byl členy výboru zvolen stávající člen výboru, Ing. Rostislav Bajza. Jeho zástupkyní zůstává ve funkci Ing. Marta Banotová.

  2. Shromáždění delegátů 2021

    Valnou hromadou byli zvoleni delegáti, kteří budou vyslání na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021, které se uskuteční 2. 10. 2021 v Praze. Za oblast Zlín bude vysláno 9 delegátů.

  3. Celoživotní vzdělávání

    Na příštím jednání výboru budou projednávána témata celoživotního vzdělávání a spolupráce se školami a příslušnými institucemi.

Zapsala: Ing. Romana Zahnašová