Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 22. 3. 2021

Zápis z jednání výboru - 22. 3. 2021

Zápis z on-line jednání výboru OK ČKAIT Liberec dne 22. 3. 2021 od 14:00 h.


Přítomni: Ing. Karel Urban, Ing. Anna Jeníčková, Ing. Zdeněk Koch, Ing. Miroslav Kračmar, Ing. Jiří Ulrych, Zdeněk Kracík, Tomáš Brixi, Kateřina Machová
Omluveni: Ing. Sedlický, Ing. Sobotka

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
 1. Příprava Valné hromady oblasti
  • trvají omezující opatření znemožňující organizaci valné hromady

 2. Stavba roku
  • podáno 30 přihlášek, od 1. 4. 2021 se rozběhne hlasování veřejnosti
  • pro Kraj je zpřístupněna historie Stavby roku Libereckého kraje (od r. 2004), pro technické problémy je zpřístupnění pouze na jeden měsíc

 3. Informace k CŽV
  • zařazení webinářů do CŽV - termín na podávání návrhů je 30. 4. 2021
  • možnost vlastních webinářů

 4. Spolupráce s HZS
  • Ing. Bureš pověřen koordinací dalších kroků v rámci této dohody (ve spolupráci s Ing. Bukovským z OK Praha)
  • organizace školení pro zúčastněné autorizované osoby

 5. Spolupráce s OK Praha
  • vyjádření k pochybení Česká Třebová
  • členové výboru obdrželi návrh dopisu k připomínkám

 6. Diskuse
  • Tomáš Brixi: požádal o zjištění informací ke spadlému domu v Liberci – Františkově (9/2020)

 7. Závěr
  • další jednání výboru bude v pondělí 26. 4. 2021 od 15:00 h. V případě, že bude možná pouze ON-LINE, bude od 14:00 hod.

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec.