Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 25. 10. 2021

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 25. 10. 2021 od 15:00 h.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Kračmar, Ing. Ulrych

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

 1. Informace ze Shromáždění delegátů
  • konání valné hromady se přesouvá na konec března 2022
  • SD se bude pravidelně konat na přelomu září / října
 2. Stavba roku
  • 31. 10. je uzávěrka staveb do Stavby roku ČKAIT
 3. návrhy na semináře na I. pol. 2022 přijímáme v kanceláři do párku 29. 10.
 4. seminář 26. 10. – Nový stavební zákon – pro velký zájem vypsán ještě druhý termín na čtvrtek 4. 11.
 5. výjezdní zasedání se bude konat ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 18:00 hod. v restauraci Park (naproti Severočeskému muzeu)
  • možnost vyjednání exkurze do Severočeského muzea (navrženo na Stavbu roku LK)
 6. přeměna zasedací místnosti na přednáškovou
  • dne 12. 10. proběhl první seminář s účastí 10 osob
 7. změna termínu konání další výborové schůze
  • výborová schůze se přesouvá na pondělí 15. 11. 2021 od 15:00 hod.

 

Diskuse:

Ing. Vojtíšková

 • ustanovit zástupce v jednotlivých okresech / větších městech naší oblasti, kteří by nás informovali o zajímavých projektech, případně problémech členů v dané oblasti
 • výborem byli navrženi:
  Ing. Jiří Ulrych – Česká Lípa
  Ing. Jaromír Sedlický – Turnov
  Ing. Zdeněk Sobotka – Jablonec n/Nisou
  Zdeněk Kracík - Jilemnice

T. Brixi           

 • informoval, že dozorčí komise řeší v Libereckém kraji jednu novou stížnost na AO

 

Závěr:

 • další výborová schůze se bude konat v pondělí 15. 11. od 15:00 h.
 • k zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec