Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 5/2020

Zápis z jednání výboru - 5/2020

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 11. 5. 2020 od 15:00 h

Přítomni: členové výboru OK (viz prezenční listina).

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

  1. Shromáždění delegátů v Praze se bude konat 12. 9. 2020 (tato informace je uvedena na webu Komory), pozvánky rozesílá Kancelář ČKAIT.

  2. Semináře z března a dubna byly zrušeny vzhledem ke koronavirové karanténě a budou přesunuty na II. pololetí. S přednášejícími vyřídí Ing. Sedlický.

  3. Seminář na požární ochranu budov byl přesunut na 25. listopad tohoto roku. Zařizuje pracovník HZS LK a tento termín již odsouhlasen s pí Pavlů.

  4. Informace k soutěži „Stavba roku LK“. Bylo podepsáno memorandum o spolupráci s LK. Členové poroty za ČKAIT a ČSSI budou: Ing. Z. Koch a Ing. Z. Sobotka.

  5. Informace vedení Komory k připravované cyklické obměně autorizační rady. Možnost navrhnout zástupce z oblasti. Volné obory jsou: dopravní stavby, stavby vodního hosp., městské inženýrství, geotechnika, pož. bezpečnost staveb, stavby pro plnění funkce lesa. Termín sdělení návrhů: do 18.5.20.

  6. Obnovení činnosti OK k 20.4.20 po koronavirové karanténě.

  7. Informace k současnému stavu v kauze „tělocvična Česká Třebová“.

  8. Stanovisko Komory k případu „tělocvična Česká Třebová“.

  9. Poděkování člena OK Liberec - p. Kafky za gratulaci k výročí.

 

Závěr: další jednání výboru se bude konat v pondělí 15. 6. 2020 od 15:00 h.

Zapsala Alexandra Pavlů, tajemnice OK.