Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru 9/2020

Zápis z jednání výboru 9/2020

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 21. 9. 2020 od 15:00 h.

Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

 1. Rozloučení s pí Pavlů a představení nové tajemnice pí Kateřiny Machové.

 2. Dne 22. 9. 2020 se koná seminář na téma „Zahradní architektura a kanalizační výrobky pro dopravní stavby“, který byl kvůli koronaviru přesunut z prvního pololetí.

 3. Seznámil členy s korespondencí s panem Ježkem – žádal o potvrzení účasti na akcích CŽV, na kterých nedoložil účast – z důvodu nesplnění podmínek CŽV mu potvrzení nebylo vydáno.

 4. Návrhy na semináře pro 1. pololetí 2021 možno předat do kanceláře do 29.10., uzávěrka námětů je 31. 10. 2020.

 5. Informace o úmrtí člena ČKAIT Ing. Vlastimila Šeda, CSc.

Diskuze:

 • Ing. D. Vojtíšková
  • informace o přesunutí plánované exkurze do KV na 1. čtvrtletí roku 2021
  • návrh na konání seminářů i v jiné dny než v úterý, které spoustu členům nevyhovuje
  • podrobnosti ze SD v Praze
 • T. Brixi
  • informace o volbě nového předsedy Komory (SD Praha)
 • Ing. Sobotka
  • Informace k soutěži „Stavba roku LK“
 • Ing. P. Chval
  • vyjádření a následná diskuze k aktuálnímu tématu „Trojská lávka“ a celoživotní odpovědnost projektanta

 

Závěr:

 • další jednání výboru oblasti se bude konat v pondělí 19. 10. 2020 od 15:00 hodin.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice ČKAIT Liberec