Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblasti Plzeň 1. 2. 2021

Přítomni v rámci el. spojení ČKAIT: Ing. Vejvara, Špalek, Škublová, Štrunc, Zrno, Budín, Hanzelín, Voldřich, Bureš, Sýkora

 1. Valná hromada 2021
  Původní termín 15. 2. zrušen a zatím nahrazen 12. 4. 2021.

 2. Stavba roku Plzeňského kraje
  Nahlášení staveb do 23. 4. 2021, slavnostní večer - vyhlášení 9. 9. 2021.

 3. Cena ČKAIT
  Začleněna více do Stavby roku – stejná cena, propagace.
  Do 16. 4. uzavření přihlášek a předání organizátorovi Stavby roku.
  11. 5. 2021 – nominace 3 vybraných staveb, projektů, technologií.
  Nutné zajištění vhodné účasti a hledání tipů pro soutěž.

 4. Semináře
  Informace o seminářích formou webináře:
  • 19. 1. 2021 – proběhlo, Ing. Pater: Odpovědnost ve výstavbě
  • 24. 2. 2021 – Ing. Zajíček – Recyklace v silničním stavitelství
  • 17. 3. 2021 – Ing. Brázdil – Zeměměřický úřad
  Další v přípravě.

 5. Různé
  Informace předsedy ČKAIT Plzeň
  • práce na vyhláškách OTP 268/2009  (Ing. Mach)  a  499/ (Ing. Vejvara za statiku po vyjasnění)
  • informace z Aktivu statika – práce na rozdělení staveb podle následků, statické podklady pro zelené střechy
  • schválení odměny za práce na Strategickém plánu za leden 2021 – Ing. Škublová

  Návrhy a připomínky k citovaných vyhláškám lze zasílat předsedovi oblasti.

  Informace předsedy ČKAIT Ing. Špalka
  • stav. zákon – nyní 2 verze (MMR a poslanci, p. Kupka), cca v r.2026 po přechodném období
  • předpoklad odkladu BIM na r. 2023
  • geomatici směřují k vlastní komoře podle zákona č. 200

Příští zasedání je předpokládáno 22. 2. 2021, 15 hodin

Zapsal: Luděk Vejvara