Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 10.6.2020

Přítomni: Ing. V. Brunclíková, MBA, V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Mgr. Ing. D. Jedinák, M. Koblížek (DK), Ing. M. Mandík, Ing. R. Seidl (DK), Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima

Omluveni: Ing. J. Filip, Ph.D., Ing. R. Pešout, Ing. L. Sahulka, T. Zdvořáček (DK)

Jednání řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík. SD ČKAIT 2020 se bude konat 12.9.2020, další jednání výboru OK ČKAIT proběhne ještě před SD, a to 9.9.2020.

 1. Kontrola zápisu č. 1/2020 z jednání výboru ze dne 11.3.2020
  Nebyly uloženy žádné úkoly.
 2. Příprava akcí CŽV na 2. pololetí 2020 a na zbytek 1. pololetí
  Vyhlášené semináře ve dnech 18.6. a 22.6.2020 se budou při počtu účastníků do 20ti osob konat v zasedací místnosti na OK ČKAIT Ústí nad Labem. Pokud by bylo účastníků méně než 10, seminář se zruší.
  Na OK ČKAIT ÚL docházejí dotazy, zda lze webináře zahrnout do seznamu CŽV pro člena.
  Úkol: Ing. Mandík projedná s Kanceláří ČKAIT v Praze, aby vyšla všeobecná informace všem členům, že i webináře lze uvádět do osobního přehledu CŽV.

  Exkurze:
  Ing. Hajdina nabízí realizovat již dlouho plánovanou exkurzi na rekonstrukci přelivu VD Nechranice. Předběžný termín: 17.9.2020 v odpoledních hodinách.

  Ing. Filip prověří plánovanou exkurzi na I/13, Ing. Hajdina prověří možnost exkurze na upravený úsek Komořany – Most.

  Ing. Zima doporučuje zabývat se programem každoročního výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT ÚL s doprovodným programem. Na téma akce 2019 by mohla navázat prohlídka rozestavěného úseku obchvatu Roudnice nad Labem.

 3. Různé
  3.1. Mgr. Ing. Jedinák vznesl dotaz, jak to vypadá s rekonstrukcí budovy ČKAIT v Praze. Ing. Mandík podal informaci, že v zaslané obálce s pozvánkou na SD 2020 je i aktualizovaná studie. Vše bude předloženo v září na SD.

  3.2. Ing. Filip předložil otázku videokonferencí. Bylo dohodnuto, že v oblasti je možné pořádat videokonference v mimořádných případech.

Závěr: Přítomní se dohodli, že je nutno pokračovat ve spolupráci se Stavebními úřady v regionu. Vysvětlovat pozici ČKAIT a Stavebního úřadu.

Další termín jednání výboru: 9.9.2020 od 15:00 hodin

Zapsal: Ing. Mandík