Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 11.3.2020

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 11.3.2020

Přítomni: Ing. J. Filip, Ph.D., V. Fůs, Mgr. Ing. D. Jedinák, M. Koblížek (DK), Ing. M. Mandík, Ing. L. Sahulka, In. R. Seidl (DK), Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima
Omluveni: Ing. V. Brunclíková, MBA, Ing. P. Hajdina, Ing. R. Pešout, T. Zdvořáček (DK)

Jednání řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík. Bylo svoláno zejména pro přípravu delegátů na SD ČKAIT 2020. Již po rozeslání pozvánek bylo SD zrušeno a přeloženo na neurčito v souladu se situací kolem probíhající epidemie.

 1. Kontrola zápisu č. 04/2019 z výjezdního zasedání výboru ze dne 3.12.2019

  Vyhodnocení VH oblasti ČKAIT Ústí nad Labem ze dne 13.1.2020

  VH proběhla bez jakýchkoliv problémů, zápis byl zaslán na ČKAIT v Praze, VH se bude zabývat 1. číslo časopisu Z+i v roce 2020. Byli zvoleni delegáti a náhradníci na SD 2020 – viz usnesení VHO ČKAIT Ústí nad Labem. VH dále vzala na vědomí kandidatury členů oblasti do orgánů Komory, které nepodléhají schválení VH (Dozorčí rada, Představenstvo ČKAIT, Stavovský soud). S ohledem na zrušení SD 2020 bylo jednání o přípravě odloženo na pozdější dobu – před termínem nově svolaného SD.


 2. Příprava akcí CŽV na 1. a 2. pololetí 2020

  Z důvodu karantény a bezpečnosti jsou plánované akce na 1. pololetí 2020 odloženy na neurčito a budou dle možností zařazeny ve 2. pololetí 2020, dle situace, případně v roce 2021.

  Ing. Zima má možnost zajistit seminář firmy VIA ALTA – recyklované stavební prvky (pojivo roztavený plast).

  Ing. Mandík předjednal seminář pro budování účelových a obslužných komunikací, který připraví společnost VIVO CONSULT. Jedná se o ekologické metody stabilizace zemin a vrstev komunikací.

  Ing. Filip, Ph.D. doporučuje a nabízí možnost zajistit semináře k problematice PROJEKTANT x STAVEBNÍK x STAVEBNÍ ÚŘADY. Dále informoval o existující facebookové stránce pro osoby s autorizací ČKAIT. Výbor schválil zpřístupnění členům oblasti ČKAIT ÚL.

  Ing. Filip, Ph.D. nadnesl možnost komunikace se stavebními úřady na základě diskuze na valné hromadě. Pracovníci SÚ Louny jsou připraveni se sejít a komunikovat možné společné věci k řešení. Bude upřesněno na dalším jednání.

  Ing. Zima navrhuje seminář k problematice havárie sportovní haly Česká Třebová. ČSSI provádí přednášky na téma důvodů havárie.

  Dále připomenul námět z VČS OP ČSSI ÚL, kde Ing. Plichta, CSc. navrhl výzvu, aby se členové ČSSI i ČKAIT vyjádřili k zamýšlené výstavbě na Střekově (ÚL) u Krajského soudu. Je třeba zajistit existující podklady (studie), které by mohly být zveřejněny případně na stránkách OK ČKAIT, případně zaslány zájemcům o vyjádření se k této výstavbě.


Zapsal: Ing. Mandík