Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK Jihlava dne 16.12.2020

Ve středu 16.12.2020 proběhlo setkání členů výboru OK Jihlava. Na svém zasedání se výbor zabýval především přípravou Valné hromady oblasti Jihlava a odbornými akcemi v roce 2021. Zápis níže:


Zpráva předsedy výboru OK Ing. Vaverky:
 • zpráva ze zasedání předsedů v Praze
 • příprava Valné hromady 6. 1. 2021 v Gotickém sále radnice Jihlava, nebude podáváno občerstvení a nebude kulturní program
 • materiály k Valné hromadě, zpráva o činnosti velmi ovlivněna epidemiologickou situací
 • změny ve vedení Kraje Vysočina
 • vyhodnocení Stavby Vysočiny
 • příprava seminářů na I. pol. 2021
 • příprava exkurze do Dubaje - 23. - 28. 5. 2021

Diskuse:
 • p. Pertl - Stavba Vysočiny, 14. 6. 2021 v Humpolci, Divadlo za komínem
 • příprava Studentské soutěže a Učeň roku
 • smluvní vztahy ve výstavbě
 • pojistné události ve stavebnictví

Členové výboru se sejdou před konáním VHO ve 14.00 hod. dne 6. 1. 2021 na Radnici Jihlava.

Zapsala: Lenka Zemanová
Schválil: Ing. Karel Vaverka