Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO 21. 5. 2020

Zápis z VO 21. 5. 2020

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Olomouc dne 21. 5. 2020
 1. Přítomni dle prezenční listiny

 2. CŽV – pro rok 2020
  Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2020 následující odborné přednášky:
  • Mapové podklady pro projektování a realizaci 7. 4. 2020 - zrušeno
  • Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu 9. 6. 2020 od 15.00
  • Praktické zkušenosti z realizací technických systémů větrání, vytápění a klimatizace v RD 16. 6. 2020 od 14.00
  Předjednána je exkurze na akci Protipovodňové úpravy koryta Moravy v Olomouci a stejně tak máme příslib od firmy Miele, že zrušenou exkurzi v areálu závodu v Uničově uskutečníme v náhradním termínu.

 3. CŽV - Technický dozor stavebníka
  Dne 20. 2. 2020 se od 14.00 uskutečnila přednáška paní Ing. Ludmily Zahradnické, CSc., která nám dala opět o něco více nahlédnout do toho, co vyžadují zákony a vyhlášky po Technickém dozoru stavebníka – TDS. Účast dosáhla 93 AO + 4 se neomluvili.

 4. CŽV - Odborná diskuze se pěti dotčenými úřady
  Druhá akce v uplynulém měsíci měla být více zaměřena na to, co by měla AO znát a využívat ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a z druhé strany pak dát prostor Vám pro připomínky, názory a dobré či špatné zkušenosti se státní správou. Naše poděkování patří zejména 4 kolegům (J. Meixnerová, P. Slezák, J. Drábek a T. Tužín, kteří se aktivně zapojili). Ostatní kolegové až na drobné výjimky možnost přímého oslovení zástupců státní správy nevyužili. Přihlášeno bylo 80 AO, ale dorazilo jen 54 (tzn. 26 neomluvených absencí). Takto velký počet neomluvených účastníků je nejen nesolidní ke kolegům, protože jiní se přihlásit nemohli, ale nevhodné to je i vhledem k přednášejícím. Zvyšuje se tedy razantně počet AO, kteří se již na další akce nepřihlásí.

 5. CŽV - Provádění a kontrola výkopů v komunikacích
  S týdenním posunem se uskutečnila přednáška Ing. Zajíčka týkající se zásypů rýh a překopů v komunikacích, ale z důvodu mimořádného stavu se konala pouze coby webinář. Nicméně počet přihlášených AO byl 101, ale jen 76 s nich se skutečně přihlásilo do webinářové místnosti. 25 zájemců se opět neomluvilo a zvýšili tak počet těch co budou vyblokování v dalším roce.

 6. Shromáždění delegátů v Praze bylo ze dne 28. 3. 2020 přeloženo až na 12. září 2020
  Zvolení delegáti na SD 2020 v Praze se ještě před jednáním setkají nad hlavními avizovanými tématy a proberou možnosti jejich řešení. Na výboru oblasti se probírala i podpora našich kandidátů do vedení komory.

 7. Příprava odborných seminářů CŽV na druhé pololetí roku 2020
  Výbor oblasti projednával možnosti přednášek dle návrhů z dotazníkové akce, valné hromady a dalších návrhů od členů výboru.
  Odsouhlasena byla následující témata:
  • Změny v legislativě pro elektrotechniku 24. 9. 2020 od 15.00 hod.
  • Navrhování a provádění zateplení dle ETICS 1. 10. 2020 od 14.00 hod.
  • Mapové podklady pro projektování a realizaci 13. 10. 2020 od 14.00 hod.
  • Bezvýkopové technologie pro „všechny“ sítě 20. 10. 2020 od 15.00 hod.
  • Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu 8. 12. 2020 od 14.00 hod.

 8. Exkurze na dostavbu areálu firmy Miele technika s.r.o. v Uničově
  Na základě tipu jednoho z našich členů byla na 9. 4. 2020 dohodnuta s vedením firmy exkurzi na vybudování zdroje chladiv pro stávající výrobu kondenzačních sušiček a prohlídku výrobní linky. V rámci akce byly instalovány dvě jednoplášťové zásobní nádrže chladiva, každá o objemu 40 m3, včetně rozvodu chladiva pro napojení na stávající rozvody. Nový termín za zrušenou exkurzi není zatím přesně určen. Předpoklad říjen 2020.

 9. Exkurze na stavbu I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
  Na doporučení kolegů z Přerova se nám podařilo vyjednat exkurzi na stavbu silnice a estakády přes trať SŽDC. Akce se bude konat 18. 6. 2020 od 14.00 hod. Z důvodu dodržování hygienických zásad byla zrušena hromadná doprava autobusem a ponecháno individuální zajištění dopravy na staveniště.

 10. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
  V tomto měsíci nebyla na naši kancelář doručena žádná žádost o příspěvek na odbornou zahraniční exkurzi.

 11. Čtvrté jednání VO v tomto roce se uskuteční dne 25. 6. 2020 od 16.00.

Dne 21. 5. 2020
Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček