Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru OK Jihlava 12.5.2020.

Přítomni: Ing. Vaverka, Bc. Honzárek, Ing. Vavřínková, Ing. Langmajer
Omluveni: Ing. Lorencová, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší

Úvod – Ing. Vaverka:
  • členové výboru vzali na vědomí písemnou rezignaci Ing. Pavla Hořejšího na členství ve výboru z osobních důvodů
  • personální obsazení autorizační rady, kandidáti za OK Jihlava – Blahoslav Kopeček (vodohospodářské stavby), Jan Machovec (požární bezpečnost staveb), Pavel Vidlák (dopravní stavby)
  • semináře v květnu a červnu jsou zrušeny
  • Shromáždění delegátů je 12.9.2020
  • konference Havl.Brod přeložena na podzim – předběžně v prvním týdnu v listopadu 2020 (upřesní Bc. Honzárek po domluvě s přednášejícími)
  • exkurze SAE – odloženo na rok 2021
  • semináře na II. pol. 2020 předány k akreditaci

Příští schůze výboru se bude konat v měsíci září na OK Jihlava, Seifertova 43.