Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 3.6.2021

Přítomni: Ing. Vaverka, Bc. Honzárek, Ing. Langmajer, Ing. Vavřínková, Ing. Lorencová, Ing. Pohanka

 1. Zpráva předsedy oblasti Ing. Vaverky:
  • příprava VHO - Valná hromada oblasti Jihlava se bude konat ve středu dne 23.6.2021 od 15.00 hod. v Gotickém sále Radnice Jihlava. Hlavním bodem programu bude volba nového výboru, kandidáti (budou kandidovat členové stávajícího výboru, Petr Myslivec, Zdeněk Frai,Vladimír Zák,Pavel Vidlák)
  • plán činnosti na II.pol.2021 - semináře jsou naplánovány
  • konference Havl. Brod - 21.10.2021, organizačně zajišťuje Bc.Honzárek
  • exkurze Dubaj - včetně návštěvy Světové výstavy, termín březen 2022
  • návrh na další exkurzi - Švýcarsko vlakem - podzim 2022
  • Stavební zákon

 2. Diskuse:
  • zkušenosti s autorským dozorem, územním plánem, spolupráce se Stavebními úřady, problém vazníků v Kraji Vysočina

Členové výboru se sejdou před konáním Valné hromady dne 23. 6. 2021 ve 14.00 hod. v Gotickém sále Radnice Jihlava.