Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti za rok 2020 a Usnesení VH 2021

Zpráva o činnosti OK Olomouc za rok 2021 a Usnesení z VH konané 22. 6. 2021 v příloze.