Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sustainable buildings design - passive design, circular economy

Sustainable buildings design - passive design, circular economy

Faculty of Architecture in Skopje, Ss. Cyril and Methodius University
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering
Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Budapest University of Technology and Economics
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
The School of Finance and Accounting FINra Tuzla
Association for Sustainable Development Genera

organizují sérii on-line seminářů / webinářů zaměřených na udržitelnou výstavbu (částečně i na stavební fyziku). Daná aktivita je podporovaná z Višegradských fondů, tudíž je pro účastníky zdarma. Nicméně je nutno dodat, že webináře probíhají v angličtině.

Začátek webináře od 17 hodin.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acXgLmln-xG_7g9T5yNVOVOnuj3yG-5btbQzboW89jOc1%40thread.tacv2/1638352892911?context=%7b%22Tid%22%3a%223aee9954-3bd4-4e1e-920b-6179a06628f2%22%2c%22Oid%22%3a%22b8eb62cb-9695-4a8a-b8c6-c8d79471cbbb%22%7d

Termín