Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TAJE JAM – vhled do problematiky pažení stavebních jam - seminář

TAJE JAM – vhled do problematiky pažení stavebních jam - seminář

Přednášející: Ing. Vojtěch Ježek

Anotace:  Pravidla pro správnou volbu technologie pažení stavební jámy, postup návrhu pažení, ekonomika zvoleného řešení

Program:

  • přehled technologií, používaných v ČR
  • o nutnosti zabývat se pažením stavebních jam již ve stupni ÚR
  • volba správného řešení s ohledem na dočasnost/trvalost, prostorové možnosti a geologické poměry
  • nejčastější chyby v návrhu i v realizaci
  • ekonomika návrhu

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 27.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 27092022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 43
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102398 RNDr. Radek Suchomel Ph.D.
2 0012073 Ing. Štefan Harašta
3 0013555 Ing. David Dvořáček
4 0004864 Ing. Zdeněk Sekyra
5 0012132 Ing. Ota Špinka Ph.D.
6 0003028 Ing. Karel Rősler
7 0003029 Ing. Petr Hruschka
8 0011623 Ing. Michal Uhrin
9 0009470 Ing. Jaroslav Plíva
10 0010690 Ing. Jakub Jirák
11 0011528 Ing. Dušan Davídek
12 0014311 Jan Šulc
13 0012298 Ing. Jan Ježek
14 0004396 Ing. Jaroslav Němeček
15 0009870 Ing. Jakub Moravec
16 0012265 Martin Jech
17 0012166 Ing. Ondřej Šefrna
18 0008082 Ing. Pavel Novák
19 0006950 Ing. Miloš Novák
20 0013287 Pavel Fotr
21 0003064 Ing. Radko Neumann
22 0013223 Ing. Miroslav Lubas
23 0013470 Ing. Jiří Bacony
24 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
25 0008937 Pavel Hütter