Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TAJE JAM – vhled do problematiky pažení stavebních jam - seminář

TAJE JAM – vhled do problematiky pažení stavebních jam - seminář

Přednášející: Ing. Vojtěch Ježek

Anotace:  Pravidla pro správnou volbu technologie pažení stavební jámy, postup návrhu pažení, ekonomika zvoleného řešení

Program:

  • přehled technologií, používaných v ČR
  • o nutnosti zabývat se pažením stavebních jam již ve stupni ÚR
  • volba správného řešení s ohledem na dočasnost/trvalost, prostorové možnosti a geologické poměry
  • nejčastější chyby v návrhu i v realizaci
  • ekonomika návrhu

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 27.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 27092022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102398 RNDr. Radek Suchomel Ph.D.
2 0012073 Ing. Štefan Harašta
3 0004864 Ing. Zdeněk Sekyra
4 0012132 Ing. Ota Špinka Ph.D.
5 0003028 Ing. Karel Rősler
6 0003029 Ing. Petr Hruschka
7 0011623 Ing. Michal Uhrin
8 0009470 Ing. Jaroslav Plíva
9 0011528 Ing. Dušan Davídek
10 0014311 Jan Šulc
11 0012298 Ing. Jan Ježek
12 0004396 Ing. Jaroslav Němeček
13 0009870 Ing. Jakub Moravec
14 0012166 Ing. Ondřej Šefrna
15 0008082 Ing. Pavel Novák
16 0006950 Ing. Miloš Novák
17 0013287 Pavel Fotr
18 0003064 Ing. Radko Neumann
19 0013223 Ing. Miroslav Lubas
20 0013470 Ing. Jiří Bacony
21 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.