Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technické požadavky na vegetační střechy – nová ČSN 73 1901-4 - seminář

Technické požadavky na vegetační střechy – nová ČSN 73 1901-4

Termín konání:
06.06.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Nová ČSN 73 1901-4 Navrhování střech - Část 4: Vegetační střechy stanoví specifické technické požadavky na vegetační střechy, která doplňuje základní požadavky podle ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení a - Část 3 uvedené normy, střechy s povlakovými hydroizolacemi. Seminář bude věnován novým požadavkům a konstrukčním zásadám při navrhování vegetačních střech, Vady a poruchy vegetačních střech.

Program:

Vzájemné vazby a používání souboru norem ČSN 73 1901-1, -3, -4; nové termíny a definice, výrobky se specifickými vlastnostmi pro vegetační střechy a jejich deklarace, funkční vrstvy ve vegetační střeše, konstrukční zásady při navrhování a provádění vegetačních střechy, vady a poruchy vegetačních střech, kontrolní postupy a běžná údržba střech.

Přednášející:

Doc. Ing.  Šárka Šilarová, CSc.  Ing. Ivan Misar, PhD. Ing. Jan Klečka,
Ing. Lubomír Keim, CSc.

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 06062024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005446 Ladislav Novotný