Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technicko normalizační informace k ČSN 33 2000- 6 ed.2 - zrušeno

Technicko normalizační informace k ČSN 33 2000- 6 ed.2 - zrušeno

Přednášející: Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik

Anotace: Vydání TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2 spojené se změnou této normy umožňuje projektantům, montérům i revizním technikům se lépe vyznat v současné  problematice provádění projektů, montáží i revizí. Seminář ukáže též některá rizika v jejich práci související nejen s novou normou na revize instalací, ale i s řadou nově vydávaných norem v současnosti, především tedy s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a připravované TNI k ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Program: TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2 a změna původní normy. První zkušenosti s vydanou TNI a vysvětlení některých pojmů v ní obsažených. Nově vydávané související normy a jejich použití při projektování, montáži i revizi v pohledu nové normy na revize a ochrany před úrazem el. proudem.

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 19.10.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
64