Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický čtvrtek ČSSI - 100 let Kloknerova ústavu - webinář

Technický čtvrtek ČSSI - 100 let Kloknerova ústavu - webinář

Český svaz stavebních inženýrů hodlá využít dosavadních velmi dobrých výsledků webinářů a rád by na tuto platformu přenesl své úspěšné technické čtvrtky, v rámci kterých proběhlo v přednáškové místnosti ČKAIT v Praze více než 130 přednášek a navazujících diskusních podvečerů s nejrůznějšími tématy nejen z našeho oboru.

Nový plánovaný seriál pravidelných povídání začne v lednu 2022, ale jako první mimořádnou ochutnávku nabízíme přednášku, kterou pro zájemce připravil a přednese ing. Jiří Kolísko, ředitel Kloknerova ústavu ČVUT, k letošnímu významnému jubileu 100. výročí jeho založení.

Přednáška se pokusí shrnout stoletou historii ústavu a prezentovat aktivity ústavu v běhu času. Bude zmíněno období předválečné, válečné, poválečné, peripetie existence v éře socialistické i v éře po roce 1989. Na konkrétních technických aktivitách bude prezentováno zaměření ústavu jak v minulosti, tak i v současnosti. Předpokládáme i prezentaci knihy, která se věnuje 100 leté existenci a byla vydána u příležitosti 100 let Kloknerova ústavu.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jiří Kolísko

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
21. 10. 2021 od 16:30 hod. (délka trvání 3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Termín