Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický čtvrtek – Experimentalní vývoj 3D tisku v rámci projektu 3D STAR

Technický čtvrtek – Experimentalní vývoj 3D tisku v rámci projektu 3D STAR

Webinář z cyklu Technické čtvrtky ČSSI pořádá Česká betonářská společnost ČSSI.

Vývoj a výzkum v oblasti 3D tisku cementových kompozitů je hlavní náplní řešitelského týmu v rámci projektu 3D STAR, který je zaměřen na vývoj zařízení aditivní technologie (3D tisk) cementových kompozitů, reálně aditivní fabrikace tenkostěnných konstrukčních prvků a jejich testování. Motivací projektu je vize využití aditivní technologie nejen pro nosné stěnové a svislé konstrukce patrových staveb, ale také pro konstrukce vodorovné či pomocné. Technologie 3D tisku cementových směsí má oproti klasickým betonovým konstrukcím řadu odlišností. Mezi východy této technologie patří možnost fabrikovat tvarově složité prvky, jejichž realizace je jinak extrémně komplikovaná, systematizovat stavbu patrových staveb a optimalizovat celkové materiálové a časové náklady stavby. Poznatky z rozsáhlého výzkumu od optimalizace směsi, vývoje stroje až po tištěné budovy a vizi do budoucna, budou představeny hlavními řešiteli projektu.

Webinář bude rozdělen do několika bloků následovně:

  1. Zahájení vysílání
  2. Představení projektu/vize/poznání a směrování 3D tisku (přednáška - prof. Ing. arch., akad. arch. Jiří Suchomel, TU v Liberci)
  3. Technická řešení/TestBed/postup k robotickému ramení (přednáška - Ing. Petr Zelený, Ph.D., TL v Liberci)
  4. Technologie betonu/směs na 33D tisky/tisky (přednáška - Ing. David Čítek, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
  5. Návrh konstrukcí/ststika/modely/experimentální zkoušky (přednáška - Ing. Vladislav Bureš, Ph.D., TU v Liberci)
  6. Praktická ukázka míchání, tisku, experimentální zkoušky (ukázkové předtočené video)
  7. Diskuse

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. arch., akad. arch. Jiří Suchomel, TU v Liberci; Ing. Petr Zelený, Ph.D., TL v Liberci; Ing. David Čítek, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze; Ing. Vladislav Bureš, Ph.D., TU v Liberci

ORGANIZACE:
ČSSI - Amela Abadžič, ABADZIC@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
24. 11. 2022 od 15:00 hod. (délka trvání 3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Termín