Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický čtvrtek – Přečerpávací vod. elektrárna na lokalitě zatápěného lomu ČSA

Technický čtvrtek – Přečerpávací vod. elektrárna na lokalitě zatápěného lomu ČSA

Webinář z cyklu Technické čtvrtky pořádaný ČSSI.

Přednáška bude obsahově zaměřena na výsledky studijních prací společnosti ENERGOTIS, s.r.o. Loučná nad Desnou (dříve Šumperk), spojených s posouzením možností výstavby přečerpávací vodní elektrárny v lokalitách současných i bývalých hnědouhelných lomů v Severních Čechách. Studie bude sloužit jako podklad pro další rozhodování centrálních orgánů ČR o využití těchto lokalit mj. pro energetické účely a výstavbu nové přečerpávací vodní elektrárny.

Vystoupení bude rozděleno do několika bloků následovně:

  1. Význam Přečerpávacích vodních elektráren pro elektroenergetickou soustavu ČR
  2. Zkušenosti z přípravy, realizace a provozu největší české Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně s instalovaným výkonem 650 MW
  3. Výsledky Vyhledávací studie vhodných lokalit pro možnou realizaci PVE v ČR – studie vypracovaná v roce 2010 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu
  4. Výsledky Technicko-ekonomické studie nových PVE v lokalitách hnědouhelných lomů v Severních Čechách z května 2020
  5. Závěry z Dodatku Technicko-ekonomické studie nových PVE v Severních Čechách obsahujícího posouzení možnosti výstavby nové PVE v lokalitě zatápěného lomu ČSA
  6. Shrnutí prezentovaných výsledků studijních prací zaměřených na PVE a jejich potřebu pro elektroenergetickou soustavu ČR a Evropy
  7. Diskuse k prezentovaným tématům.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., ředitel společnosti ENERGOTIS, s.r.o. Loučná nad Desnou a bývalý ředitel výstavby PVE Dlouhé Stráně v Jeseníkách

ORGANIZACE:
ČSSI - Amela Abadžič, ABADZIC@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
10. 11. 2022 od 16:30 hod. (délka trvání 3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Termín