Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka - seminář

Technický dozor stavebníka

Termín konání:
27.05.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

 Budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2,  přednášková místnost 1. p.

Anotace:

Seminář je zaměřen na činnost technického dozoru stavebníka při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti ve všech fázích výstavby – od fáze přípravné, přes projektovou a realizační až po zajištění přejímek a uvádění dokončených staveb do užívání. Obsahuje doporučení stavebníkům zajistit kontrolu nad prováděním staveb oprávněnou, odborně způsobilou osobou. Součástí prezentace je ukázka fotodokumentace vad a poruch staveb pořízená jak v průběhu realizace staveb, tak i příklady chyb v projektové přípravě.

Program:
  1. Úvod
  2. Výkon TDS v průběhu výstavby
  3. Kontrolní listy a protokoly z kontrol a přejímky díla
  4. Nejčastější vady a nedostatky při provádění staveb
  5. Ukázky vedení stavebního deníku
  6. Fotodokumentace – ukázky vadného plnění při provádění staveb
Přednášející:

Ing. Čeněk Kadlec

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 27052024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101420 Václav Křišťan
2 0000770 Ing. Ivan Pšenička
3 0011600 Ing. Patrik Škoch
4 0003515 Zdeněk Voska
5 0006474 Ing. Milan Železný
6 1006323 Ing. Martin Roušar
7 0701512 Ing. Tomáš Moudrý
8 0004998 Zdeněk Archleb
9 0008910 Luděk Hejduk
10 0010493 Jan Moravec
11 0013608 Bohuslav Bek DiS.
12 0401685 Josef Váverka
13 0005446 Ladislav Novotný
14 0013154 Ing. Iveta Myšková
15 0013287 Pavel Fotr
16 0014946 Ing. Jan Suchánek
17 0015423 Ing. Stanislav Němec
18 0014957 Ing. Filip Saturka
19 0009637 Zdeněk Dupal
20 1006508 Ing. Jiří Jurka Ph.D.
21 0008031 Ing. Jiří Parkan