Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha

Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice
Čas: 13:00-17:00 hod.
Přednášející:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví
Program:
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu.
V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby.
Druhá část semináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Seminář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.
- účel a význam stavebního deníku
- právní požadavky na vedení stavebního deníku
- proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky
- záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků
- způsob a forma vedení stavebního deníku
- obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o “významných událostech stavby“
- časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení
Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč po úhradě faktury

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101966 Ing. Jaromír Zelenka
2 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
3 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
4 0101121 Ing. Miloslav Šafář
5 0101339 Ing. Karel Festa
6 0102087 Ing. Lukáš Řepa
7 0102190 Josef Filípek
8 0102246 Josef Havlíček
9 0102510 Ing. Jan Marčan
10 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
11 0100096 Ing. Karel Mikeš
12 0102275 Theodor Valenta
13 0101053 Zdeněk Dvořák
14 0100936 Ladislav Musil
15 0102349 Ján Csizmazia
16 0100937 Jiří Borovka
17 0400267 Ing. Karel Kotyza
18 0102517 Ing. Jan Basík
19 0102418 Radek Krob
20 0101522 Ing. Luděk Líkař
21 0102402 Jan Pošvic
22 0102493 Tomáš Bárta
23 0102550 Jiří Čihák
24 0100755 Ing. Vladimír Dufek
25 0102576 Ing. Václav Jůzko
26 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
27 0100013 Ing. Jiří Šíma
28 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
29 0102138 Marek Volf DiS.
30 0100158 Ing. Petr Ambrož
31 0100118 Ing. Pavel Mizera
32 0100324 Ing. Miloslav Bílek
33 0102573 Ing. Ondřej Balihar
34 0102276 Ing. Karel Štádlík
35 0102440 Miroslav Kohl
36 0101363 Ing. Milan Holub
37 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
38 0102012 Petr Snížek
39 0102282 Vladimír Augsten
40 0100604 Jiří Časta
41 0101446 Ing. Pavel Zeman
42 0102014 Ing. Jaroslav Kostka
43 0100659 Ing. Josef Kostka
44 0102162 Ing. David Vejskrab
45 0101823 Ing. Milan Marek
46 0102492 Pavel Štipl
47 0102379 Radek Veselý
48 0102284 Ing. Břetislav John
49 0102497 Ing. František Vaněček
50 0101244 Ing. Miroslav Marek
51 0101486 Ing. Petr Skutil
52 0102231 Libor Hejpetr
53 0100255 Ing. Jiří Remeš
54 0100374 Petr Krpata Dis.
55 0102583 Ing. Pavel Bauer
56 0102443 Kamil Komárek diplomovaný technik
57 0202084 Ing. Aleš Novotný
58 0102602 Ing. Jan Prem
59 0100968 Miloslav Matuška