Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha - webinář

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha - webinář

Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka.

ANOTACE: Webinář rozvíjí téma připravované metodické pomůcky systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka. V průběhu webináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
 • právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
 • odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
 • smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
 • charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
 • státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
 • interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
 • dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
 • specifika dozoru v dopravním stavitelství

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
9. 6. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 8. 6. 2020 v 10:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
215
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007708 Václav Klaboch
2 1004778 Jan Ros
3 0100368 Ing. Vladimír Soukup
4 1302453 Ing. Roman Jelínek
5 0600516 Ing. Jan Maurer
6 1006376 Ing. Michal Lochman
7 1302251 Ing. Robin Filák
8 1302110 Ing. Tomáš Kročil
9 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
10 0005027 Marie Vilímová
11 1104170 Ing. Jiří Bednář
12 1100219 Ing. Jiří Pavelka
13 1300054 Ing. Vladimír Jašek
14 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
15 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
16 1101694 Ing. Tomáš Čárek
17 0007656 Martin Havel
18 1006202 Milan Horňák
19 1002628 Lubomír Daníček
20 0007062 Ing. Tomáš Zeidler
21 1103077 Ing. Kateřina Niklová
22 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
23 0300882 Ing. Jiří Šmíd
24 0011162 Ing. Jan Pospíšil
25 0011335 Ludmila Berková
26 0701536 Ing. Daniela Klikarová
27 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
28 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
29 1100742 Ing. Josef Waclawek
30 1006787 Ing. Petr Pavlíček
31 0600371 Ing. Miroslav Možíš
32 1103151 Ing. Tomáš Kovařčík
33 0301283 Karel Melzer
34 1302487 Ing. Lukáš Kulla
35 0011309 Ing. Jiří Ambrož
36 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
37 0011225 Ing. Martin Semanský
38 1400573 Ing. Tomáš Rouča
39 1001539 Ing. Radek Pitka
40 1302465 Ing. Jan Haas
41 1302353 Ing. Jiří Balvín
42 1104054 Libor Drahoňovský
43 1003599 Vladimír Suk
44 0701125 Ing. Jitka Kociánová
45 1004086 Ing. Miroslav Sulik
46 0202084 Ing. Aleš Novotný
47 0501368 Ing. Věra Vanerová
48 0011731 Ing. Petr Kubíček
49 0602736 Daniel Schejbal
50 1101748 Josef Zahel
51 0102480 Ing. Roman Honzík
52 1103666 Ing. Gabriela Kozdrová
53 0600170 Ing. Michal Fenyk
54 0500141 Ing. Libor Braun
55 1004979 Ing. Ilona Janíková
56 0500893 Aleš Pinc
57 1400321 Ing. Aleš Sedláček
58 1400656 Jaroslav Trojan
59 0013610 Ing. Vladimír Starý
60 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
61 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
62 1006324 Ing. Jiří Vranečka
63 0011272 Ing. Patrik Vlk
64 1400043 Ing. Michal Vogel
65 1006406 Ing. Mário Myslivec
66 1004596 Bc. Jiří Jurenka
67 1103860 Ing. Jiří Šafránek
68 1202123 Ing. Marta Janošíková
69 0011895 Ing. Daniel Šebesta Ph.D.
70 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
71 0014259 Ing. Aleš Mňuk
72 1103490 Ing. Robert Kubeš
73 1400569 Ing. Pavel Vostal
74 1002172 Ing. Jan Jurkovský
75 1301425 Ing. Radek Bartošík
76 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
77 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
78 1103150 Ing. Aleš Palička
79 0009651 Ing. Luboš Soukup
80 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
81 1003448 Ing. Miroslav Němčák
82 1104080 Ing. Patrik Banot
83 0101559 Ing. Radek Falář
84 0009312 Ing. Milan Landsman
85 0005420 Ing. Pavel Melicher
86 1400375 Dana Gotvaldová
87 3000176 Ing. Šimon Stupák
88 0010276 Ing. Jan Vybíral
89 1104212 Ing. Jiří Valenta
90 0401226 Jiřina Vedralová
91 1006746 Jiří Hammerle
92 0013590 Ing. Stanislav Mastný
93 0010744 Ing. Petra Soukupová Ph.D.
94 1005659 Ing. Radomír Hošek
95 0014075 Ing. Jan Předota
96 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
97 0300801 Ing. Pavel Korima
98 0013390 Ing. Ondřej Machek
99 0700892 Yvona Náglová
100 0014131 Aleš Bubeníček
101 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
102 0012540 Ing. Jan Petříček
103 0012261 Ing.arch. Jan Řeřicha
104 0007076 Ing. Stanislav Líbal
105 1103832 Ing. Jan Řehoř
106 1201231 Ing. Luděk Ježek
107 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
108 0102276 Ing. Karel Štádlík
109 1005624 Ing. Petr Novák
110 0501355 Anna Löfflerová
111 1104181 Ing. et Ing. Marek Kus
112 0010293 Petr Pospíchal
113 1000392 Ing. Miloš Černý
114 1005824 Ing. Ondřej Gaudl
115 0013540 Jan Dvořák
116 0009300 Ing. Miroslav Tichý
117 1301728 Ing. Jaromír Mazal
118 0012417 Oto Papoušek
119 1004081 Ing. Martin Hlavoň
120 0013219 Ing. Mária Vaňková
121 1003704 Ing. Libor Kubíček
122 1103882 Ing. Roman Vaculík
123 1300805 Ing. Petr Dufka
124 0500348 Ing. Aleš Vacek
125 0012637 Ing. Ondřej Mácha
126 0001352 Ing. Jiří Bulis
127 1006579 Ing. Petr Vedra
128 0102137 Ing. Šárka Janurová
129 0009183 Ing. Pavel Minář
130 0101420 Václav Křišťan
131 1104064 Ing. Jiří Lichota
132 0012151 Ing. Zdeňka Branná
133 1201593 Ing. Ivo Vzatek
134 0013429 Ing. Markéta Šedivá
135 0011778 Ing. Jana Školová
136 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
137 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
138 0202294 Ing. Marek Hořan
139 0602541 Štěpán Zimmermann DiS.
140 0008659 Ing. Tomáš Bukovský
141 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
142 0005015 Václav Kilián
143 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
144 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
145 0003571 Ing. Miroslav Kluc
146 0501077 Ing. Jan Šimůnek
147 0102356 Ing. Dana Brožová
148 0600674 Ing. Radko Novotný
149 0001065 Karel Pazdera
150 0011644 Ing. Jiří Křivský
151 0100187 Jaroslav Rataj
152 0300909 Ing. Luboš Gavlas
153 1102234 Ing. Břetislav Piprek
154 0005799 Ing. Tomáš Doležal
155 0102380 Michael Novák DiS.
156 0102554 Ing. Michal Haman
157 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
158 1007060 Ing. Pavel Knetl
159 0400864 Ing. Karel Pabišta
160 0006216 Ing. Jiří Dobiáš
161 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
162 1200748 Ing. Milan Vybíral
163 0100852 Ing. Luboš Drachovský
164 1103280 Ing. Martin Langer
165 0700593 Ing. Pavel Kohout
166 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
167 0009916 Ing. Pavel Sněhota
168 0014183 Ing. Petr Vitner
169 0200078 Ing. Jan Cikán
170 1003895 Ing. Kazimír Horák
171 0301212 Jan Fiala
172 0500746 Ing. Zbyněk Kvasnička
173 0402057 Ing. Kateřina Hábová
174 0501370 Ing. Michal Drobník
175 0009634 Ing. Jan Erős
176 1301844 Ing. Tomáš Macík
177 1104246 Ing. Pavel Hořínek Ph.D.
178 1104247 Ing. Libor Šimaliak
179 1301495 Ing. Jiří Štěrba
180 0008716 Ing. Leonid Krylov
181 1201437 Ing. Aleš Hanák
182 0401926 Ing. Ivo Šrámek
183 1003674 Ing. Jiří Laštovička
184 0202046 Ing. Václav Peřina
185 0008569 Ing. Martin Butor
186 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
187 1103528 Ing. Jiří Talášek
188 1103734 Ing. Libor Téma
189 0300530 Miroslav Vojáček
190 1003886 Ing. Stanislav Kučera
191 0013537 Ing. Josef Dvořák
192 0602602 Ing. Eva Blažková
193 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
194 0200821 Alena Vochová
195 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
196 1400601 Ing. Jiří Angelis
197 0012451 Ing. Jakub Nosek
198 0602060 Jiří Ptáček
199 1201738 Ing. Zdeněk Kadlčík
200 0102188 Jiří Jokl
201 0014174 Josef Gabrhel
202 0701356 Yvona Novotná
203 0701614 Martin Haupt
204 1006469 Ing. Milan Tesař
205 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
206 1302292 Ing. David Doležel
207 0700372 Bohumil Hanousek
208 0701230 Ing. Luděk Čapek
209 1006725 Ing. Vladimír Potomák
210 1100562 Ing. Ivo Bednář
211 1001908 Ing. Eva Janáčková
212 1302401 Ing. Martin Běťák
213 1302025 Ing. Petr Klobáska
214 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
215 0500966 Ing. Libor Kubát