Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha - webinář

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha - webinář

ANOTACE: Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
 • Právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
 • Odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
 • Smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
 • Charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
 • Státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
 • Interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
 • Dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
 • Specifika dozoru v dopravním stavitelství

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
08. 12. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 07. 12. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
360
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001853 Ing. Miroslav Hubka
2 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
3 0003992 Hana Eglová
4 0005482 Ing. Tomáš Leiss
5 0008278 Bohumil Bartuněk
6 0008209 Ing. Jana Břicháčová
7 0010767 Ing. Marián Múdry
8 0008623 Radovan Hubáček
9 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
10 0013219 Ing. Mária Vaňková
11 0012533 Ing. Barbora Pilcová
12 0013381 Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
13 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
14 0005163 Karel Burian
15 0013651 Ing. Tomáš Homola
16 0005135 Ing. Michal Ulmajer
17 0012263 Ing. Radek Šárovec
18 0300875 Ing. Luboš Kadaně
19 0012256 Ing. Jan Nerad
20 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
21 0014456 Ing. Kateřina Burešová
22 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
23 0012103 Ing. Monika Najmanová
24 0007428 Ing. Jiří Hladký
25 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
26 1104313 Ing. Ondřej Matula
27 0301186 Jana Kožíšková
28 0012783 Miroslav Noga
29 0601666 Ing. Pavel Hodek
30 1103910 Ing. Jiří Mašek
31 0009000 Ing. František Rulík
32 1103299 Pavel Volek
33 1103151 Ing. Tomáš Kovařčík
34 1103312 Ing. David Adámek
35 1202327 Ing. Jaromír Lavička
36 1301408 Ing. Pavel Soukup
37 1101936 Ing. Jan Sikora
38 1006515 Ing. Jiří Černín
39 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
40 1104263 Ing. Martin Venclík
41 1005406 Ing. Roman Lukeš
42 1006551 Ing. Petr Málek
43 0006751 Ing. Roman Sedláček
44 1104296 Rostislav Vaněk
45 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
46 0202319 Ing. Petr Chmelík
47 0602487 Ing. Petr Bek
48 1103662 Ing. Roman Marek Ph.D.
49 1201723 Miroslav Králík
50 1007099 Ing. Jakub Král
51 0701466 Ing. David Vostřák
52 1005944 Ing. Martin Jaroš
53 0014443 Filip Soudek
54 1302374 Bc. Oto Bachůrek
55 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
56 0006224 Jan Žižka
57 1006359 Ing. Pavel Uher
58 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
59 1104103 Ing. Radek Kreisl
60 0010265 Ing. Jan Gajzler
61 1103954 Libor Hanzelka
62 1201724 Radek Benýšek
63 0010003 Ladislav Kubík
64 1102703 Milan Svoboda
65 0600978 Miloslav Hanuš
66 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
67 0701582 Ing. Pavel Kurka
68 0700675 Jiří Bartoň
69 0301510 Ing. et Ing. Miroslav Kadlec
70 1400569 Ing. Pavel Vostal
71 1006257 Ing. Luděk Matyáš
72 1004817 Michal Stehlík
73 0008823 Ing. Jan Řehoř
74 1302269 Ing. Petr Zikmund
75 1003899 Ing. Petr Till
76 0300372 Ing. Stanislav Lesák
77 1004884 Ing. Miroslav Plaček
78 1202319 Radek Hrbáček DiS.
79 1400676 Ing. Marek Šťastný
80 0001248 Ing. Jan Hejný
81 1004009 Ing. Marek Šulák
82 0201991 Ing. Bohumil Páník
83 1103077 Ing. Kateřina Niklová
84 0401841 Ing. Tomáš Vrátil
85 1201231 Ing. Luděk Ježek
86 1002179 Ing. František Minařík
87 0012868 Milan Bártů
88 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
89 0007014 Ing. Pavel Buňát
90 0500839 Ing. Jarmila Tavodová
91 0013788 Ing. Jiří Maleček
92 1002618 Ing. Zdeněk Šimoník
93 1003088 Ing. Jiří Matoušek
94 1104173 Ing. Marek Chum
95 1103943 Ing. Jan Pokorný
96 0201883 Ing. Kateřina Boříková
97 0009852 Ing. Martin Burýšek
98 0003646 Jiří Myška
99 1006169 Ing. Michal Palíšek
100 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
101 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
102 1103613 Michael Boček
103 0009774 Ing. Lukáš Navrkal
104 1102643 Vratislav Bajgar
105 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
106 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
107 0501252 Ing. Filip Kučera
108 0014436 Petr Tomášek DiS.
109 1003541 Ing. Barbora Kopecká
110 0013087 Zbyněk Rys
111 0301540 Ing. arch. Irena Klingorová
112 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
113 0014311 Jan Šulc
114 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
115 1201979 Ing. Jan Březina
116 1201524 Ing. Miroslav Jurka
117 1006170 Ing. Jiří Jakl
118 0600356 Ing. Jan Hák
119 0700399 Ing. Michal Kokula
120 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
121 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
122 1006579 Ing. Petr Vedra
123 1302034 Daniel Boucník
124 0500272 Ing. Petr Jeřábek
125 1104154 Ing. Šárka Maděřičová Ph.D.
126 0202280 Milan Krbec
127 0600389 Petr Bártík
128 1400455 Ing. Petr Machek
129 0012825 Ing. Jan Červenka
130 1003944 David Hruška
131 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
132 1006389 Ing. Vladimír Montag
133 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
134 1004034 Ing. Pavel Mrňa
135 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
136 1301698 Ing. Ivana Sušilová
137 0100342 Ing. Zdeněk Žampa
138 0501054 Ing. Marek Nový
139 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
140 1006256 Ing. Jan Grossmann
141 0102609 Ing. Jan Krlín
142 0012797 Ing. Libor Kouřík
143 1101748 Josef Zahel
144 0006090 Jiří Baštář
145 1104036 Ing. Petr Horký
146 0014383 Ing. Radek Pašek
147 0011105 Ing. Petr Kozelka
148 0102182 Ing. Pavel Beran
149 0102554 Ing. Michal Haman
150 0102583 Ing. Pavel Bauer
151 0009725 Milan Svoboda
152 0012006 Ing. Radomil Noll
153 1103945 Ing. Petr Chytil
154 1101197 Ing. František Šindýlek
155 0002473 Ing. Zdeněk Viták
156 1005874 Ing. Václav Lazárek
157 0010249 Miroslav Beran
158 0201987 Pavel Linka
159 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
160 1005818 Ing. Jiří Hamerník
161 0602120 Bohuslav Obst DiS.
162 0202336 Ing. Petr Thoma
163 0602602 Ing. Eva Blažková
164 0013424 Ing. Radslav Pivoňka
165 1000877 Hana Kocourková
166 1001902 Ing. Michal Slavík
167 0012818 Ing. Lubor Švec
168 1007015 Ing. Štěpán Oliva
169 0700217 Ing. Roman Košťál
170 0700952 Ing. Jiří Kučera
171 1201831 Ing. Dušan Gadas
172 1005283 Ing. Ruben Pippal
173 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
174 0602071 Ing. Aleš Petřík
175 1102451 Ing. Iveta Macečková
176 1101854 Ing. Vladimír Baginský
177 0000207 Ing. Ivan Horák
178 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
179 0600349 Ing. Karel Kundera
180 0012682 Ing. Ondřej Pytl
181 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
182 0007695 Ing. Marie Wolfová
183 1101282 Ing. Petr Weczerek
184 0012057 Ing. Jaroslav Tlapa
185 1103756 Ing. Jan Stuchlík
186 0501077 Ing. Jan Šimůnek
187 1400521 Ondřej Marek
188 1400325 Ing. Milan Pavlištík
189 0010933 Ing. Ivana Fialová
190 0014426 Ing. Jakub Strnad
191 1101186 Ing. Jiří Lampa
192 0202301 Ing. Jan Bihary
193 1003048 Ing. Marie Žaloudková
194 0301507 Ing. Jan Andreovský Ph.D.
195 1006309 Ing. Michal Pavelek
196 1104194 Ing. Jiří Havlíček
197 0013937 Ing. David Šulák
198 0007588 Václav Kopřiva
199 0007588 Václav Kopřiva
200 1301489 Ing. Robert Vráblík
201 0402070 Lukáš Benda
202 1006390 Tomáš Stehlík
203 3000108 Ing. Richard Gábor
204 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
205 1104199 Jiří Kaufmann
206 0300692 Alena Lehečková
207 1202221 Ing. Martin Kopečný
208 0014470 Jan Hlaváč
209 1102442 Ing. Zdeněk Polach
210 1005252 Bc. Marek Gerec
211 1002949 Ing. Antonín Pokorný
212 0401680 Martin Kyselovič
213 0201396 Ing. Rudolf Horák
214 1100781 Ing. Jan Krőmer
215 0602412 Pavel Víša DiS.
216 1006820 Ing. Martin Kužela
217 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
218 1400269 Ing. Petr Nekovář
219 0100484 Ing. Jiří Trnka
220 0011696 Martin Novák
221 0014316 Vít Křepinský
222 1006382 Ing. Marcela Otáhalová
223 1003997 Aleš Pražák
224 0012557 Ing. Karol Teicher
225 0102484 Roman Pivoňka
226 0000028 Ing. Jindřich Pater
227 0500582 Jaroslav Beneš
228 0602150 Ing. Josef Matoušek
229 1006863 Roman Skovajsa
230 1201437 Ing. Aleš Hanák
231 0102276 Ing. Karel Štádlík
232 1000860 Václav Vraný
233 0701659 Ing. Přemysl Král DiS. et DiS.
234 1006943 Ing. Jakub Šverák
235 0009573 Ing. Miloš Němec
236 1006764 Ing. Jiří Lády
237 1201746 Ing. Martin Černý
238 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
239 1202254 Jaroslav Vrána
240 1005731 Ing. Radomír Můčka
241 0701401 Ing. Martin Šindelář
242 1202310 Ing. Marek Pavel
243 3000306 Ing. Miroslav Martinka
244 1001144 Ing. Pavla Mezerová
245 1003719 Ing. Ladislav Martínek
246 1103959 Ing. Petr Kus
247 0008931 Josef Brejl
248 0002430 Ing. Božena Parpelová
249 0301399 Petr Sobotka
250 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
251 1200720 Ing. Miroslav Novák
252 1400504 Vladimír Doležal
253 1104123 Martin Petřík
254 1001859 Ing. Vladimír Holič
255 1004746 Ing. Dominik Adler
256 0011681 Ing. Marian Palúch
257 0011224 Ing. Pavol Koba
258 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
259 0100368 Ing. Vladimír Soukup
260 0701565 Ing. František Doubravský
261 1200088 Ing. Václav Podzemný
262 1201784 Ing. Petr Andrýsek
263 0003654 Ing. Zdeněk Levý
264 0013455 Bc. Petr Šmejkal
265 1103881 Ing. Roman Tietz
266 1100334 Ing. Tomáš Trčka
267 0003945 Ing. Věra Řežábková
268 0011644 Ing. Jiří Křivský
269 0401498 Ing. Miroslav Bělíček
270 1302295 Stanislav Jurášek
271 1005382 Ing. Milan Šeda
272 1103714 Ing. Petr Blažek
273 1400212 Petr Knežik
274 0701562 Ing. Jana Hemerková
275 0012255 Ing. Olga Lusková
276 1102915 Milan Rybovič
277 0101362 Ing. Jindřich Jileček
278 0012795 Ing. Jiří Drbohlav
279 1103715 Ladislav Kašuba
280 1201515 Ing. Kamil Skala
281 1000392 Ing. Miloš Černý
282 0001113 Leoš Krejčín
283 0201259 Václav Vlček
284 1000189 Ing. Jan Beneš
285 0014486 Ing. Michal Netík
286 1104244 Ing. Petr Slezák
287 1301834 Ing. Pavlína Štachová
288 1100527 Ing. Ladislav Lorenc
289 0602189 Ing. Martin Táborský
290 0013600 Ing. Jan Němejc
291 1104035 Ing. Martin Kruťa
292 1102145 Ing. Karel Navrátil
293 0013796 Miroslav Láník
294 0402068 Ing. Martin Fiala Ph.D.
295 1200633 Ing. Luděk Chum
296 1202291 Ing. Michal Březina
297 0102166 Pavel Hryzák
298 0700878 Ing. Jan Tomek
299 0010315 Ing. Martin Siksta
300 0011199 Ing. Dalibor Doubek
301 1400237 Radek Studený
302 0004917 Ing. Vladimír Kneissl
303 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
304 0013922 Alexandr Čagánek
305 0602764 Ing. Jakub Šmíd
306 0402147 Sandra Krejčová
307 1100636 Ing. Dušan Dedek
308 0401706 Stanislav Zámečník
309 0202159 Karel Ulman
310 0301558 Ing. Lukáš Hlaváč
311 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
312 1006023 Jitka Bartošová
313 1003831 Ing. Jaromír Špaček
314 0014329 Ing. Jan Farkaš
315 0008129 Ing. Petr Kubíček
316 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
317 0400105 Ing. Jiří Vaněček
318 0301183 Pavel Novotný
319 1103353 Ing. Michal Mokroš
320 0011431 Ing. Viktor Lomoz
321 0102517 Ing. Jan Basík
322 0014427 Ing. Radek Čížek
323 0007389 Ing. Libor Jurek
324 0102032 Ing. Milan Vávra
325 0005698 Ing. Rudolf Krob
326 0002625 Ing. Klement Neugebauer
327 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
328 0005799 Ing. Tomáš Doležal
329 0011273 Viktor Hrbáček
330 0003224 Eva Jakubková
331 1302434 Tomáš Morbicer
332 1400602 Ing. Miroslav Havel
333 0602614 Jiří Grešák
334 0013251 Kryštof Rotkovský
335 0602594 Martina Kodetová
336 0011556 Ing. Richard Laššák
337 0012815 Ing. Khalid Mustafa Ibrahim
338 0202354 Stanislav Beneš
339 0012661 Jiří Vorlíček
340 0014023 Michal Hrnčíř
341 1004061 Tomáš Konrád
342 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
343 0101211 Ing. Iva Kálalová
344 0301305 Bc. Michal Weinfurter
345 1100166 Ing. Otakar Mikula
346 1301425 Ing. Radek Bartošík
347 0102453 Bc. Tomáš Janda DiS.
348 0100385 Václav Mráz
349 0014537 Ing. Petr Ondráček
350 1201264 Zdeněk Ryšánek
351 1006424 Ing. Jiří Kopecký
352 1201581 Ing. Martin Kirschner
353 0400842 Vladislav Kašper
354 1005172 Ing. Zdeněk Des
355 1200407 Ing. Libuše Kujová
356 1201377 Ing. Libor Zdeněk
357 0012974 Ing. Václav Augusta
358 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
359 0101137 Ing. Pavel Jakeš
360 0701641 Ing. Nikola Filáčková
361 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
362 0007958 Ing. Jan Plíšek
363 1103763 Ing. Kateřina Šípková
364 0013829 Ing. Karol Laco
365 1005578 Ing. Iva Šilhanová