Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha - webinář

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha - webinář

Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka.

Webinář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka (12/2019). V průběhu webináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
 • právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
 • odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
 • smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
 • charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
 • státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
 • interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
 • dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
 • specifika dozoru v dopravním stavitelství

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 4. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 7. 4. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
465
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102494 Ing. Tomáš Čihák
2 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
3 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
4 0008569 Ing. Martin Butor
5 0100937 Jiří Borovka
6 0012594 Ing. Jiří Bauer
7 1004358 Ing. Pavel Marek
8 0402092 Marek Güttner
9 1103684 Ing. Jan Baďura
10 0001560 Miroslav Stehlík
11 1007120 Ing. Olga Urbánková
12 0602526 Bc. Ondřej Pešek
13 0201883 Ing. Kateřina Boříková
14 1103441 Ing. Petr Limanovský
15 0009600 Ondřej Kopřiva
16 1202080 Ing. Milan Tománek
17 1201368 Ing. František Malina
18 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
19 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
20 0013068 Ing. Martin Schneider
21 1006349 Ing. Michal Suchna
22 0014360 Ing. Oksana Kvachan
23 1005368 Ing. Pavel Galata
24 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
25 0402565 Jiří Martínek
26 0010401 Igor Stařecký
27 1103461 Ing. Martin Zaremba
28 1400208 Jan Částka
29 1302190 Ing. Stanislav Dančák
30 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
31 0500141 Ing. Libor Braun
32 0012442 Pavel Krištiak
33 0301186 Jana Kožíšková
34 0006941 Ing. Jaroslav Čech
35 0014055 Ing. Jan Vopička
36 1104230 Radek Procházka DiS.
37 0100385 Václav Mráz
38 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
39 0013251 Kryštof Rotkovský
40 1101694 Ing. Tomáš Čárek
41 0004155 Ing. Dagmar Tkadlecová
42 1400058 Ing. Marek Svoboda
43 0102284 Ing. Břetislav John
44 1103466 Ing. Ivan Kudra
45 0202294 Ing. Marek Hořan
46 1104324 Ing. Roman Wilkonský
47 0014486 Ing. Michal Netík
48 1201265 Petr Slezák
49 1201251 Ing. Luděk Cekr
50 1202051 Ing. Jaroslav Havlík
51 0402572 Petr Kolář DiS.
52 0301534 Ing. Petr Šťovíček
53 0010872 Ing. Jan Parchanski
54 0014598 Ing. Michal Urban
55 1201684 Ing. Jana Sýkorová
56 0101752 Ing. Luboš Vávrů
57 1007014 Ing. Radek Řimnáč
58 0601823 Ing. Petr Molnár
59 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
60 1004419 Ing. Roman Komosný
61 0402446 Bc. David Kulhavý
62 0012392 Ing. Ondřej Zedník
63 1007112 Ing. Ondřej Vlach
64 0012671 Ing. Michal Rýdlo
65 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
66 0014385 Ing. Miroslav Filip
67 1301489 Ing. Robert Vráblík
68 1301069 Jiří Vrbík
69 1005504 Ing. Tomáš Černý
70 1302447 Miroslav Hýbner
71 0601573 Miroslav Vurbal
72 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
73 0301055 Ing. Pavel Janeček
74 0602676 Ing. Jan Berger
75 1400602 Ing. Miroslav Havel
76 1104168 Ing. Michal Jahn
77 0000641 Ing. Jana Hejnalová
78 0003059 Jiří Prokop
79 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
80 0003121 Jiří Procházka
81 0007466 Ing. Libor Slezák
82 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
83 0010687 Zdeněk Karmazin
84 0001081 Ing. Milan Sahánek
85 0009978 Ing. Ivan Tomášek
86 0014259 Ing. Aleš Mňuk
87 0011521 Ing. Jan Pechač
88 0013696 Ing. Zdeněk Lachman
89 0013058 Marcel Chobodydes
90 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
91 0013390 Ing. Ondřej Machek
92 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
93 0014437 Ing. Martin Rajnoch
94 0101815 Ing. Martin Dostál
95 0014351 Ing. Eva Sekerová
96 0101552 Petr Šlemar
97 0007053 Jaroslava Kotalová
98 0002302 Lumír Kotal
99 0012263 Ing. Radek Šárovec
100 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
101 0202329 Bc. Karolína Monhartová
102 0200955 Karel Cynybulk
103 0001501 Jan Beneš
104 0101446 Ing. Pavel Zeman
105 0201797 Dana Švejdová
106 1102922 Ing. Petr Stuchlík
107 1103519 Ing. Milan Baláž
108 0012417 Oto Papoušek
109 0601666 Ing. Pavel Hodek
110 1006981 Ing. Jindřich Babáček
111 0300872 Iveta Burešová
112 1104162 Ing. Daniela Trnková
113 0602762 Ing. Jaromír Jachim
114 1104201 Ing. Karel Oubělický
115 1101121 Ing. Richard Žák
116 1103751 Miroslav Břemek
117 1004585 Jiří Kladivo
118 1004424 Ing. Milan Pokorný
119 0201489 Ing. Jiří Tägl
120 0601652 Ing. Monika Kopecká
121 1102844 Ing. Daniel Moravec
122 1102895 Pavel Žurek
123 1200656 Alois Večeřa
124 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
125 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
126 1103541 Ing. Petr Piprek
127 0402335 Roman Koubek
128 0005085 Ing. Stanislav Návoj
129 1302251 Ing. Robin Filák
130 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
131 1101973 Jiří Hegegy
132 0010265 Ing. Jan Gajzler
133 1104236 Bc. Libor Przybyla
134 0011337 Roman Pejskar
135 0012823 Attila Kis
136 1103537 Ing. Pavla Holečková
137 0010315 Ing. Martin Siksta
138 1201553 Miroslav Kouřil
139 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
140 0202339 Ing. Martin Bernas
141 0013386 Ing. Vít Duda
142 0007515 Ing. Pavel Obermajer
143 1103886 Ctibor Rucki
144 0006821 Milan Bartoloměj
145 1002364 Ing. Filip Holčapek
146 0005110 Libor Bula
147 0400864 Ing. Karel Pabišta
148 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
149 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
150 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
151 1201942 Ing. Jiří Klemeš
152 0602385 Tomáš Cirkl
153 1004102 Ing. Oldřich Štarha
154 0602064 Ing. Kamil Červený
155 1103902 Ing. Martin Lech
156 0005523 Ing. Martin Riger
157 1104095 Ladislav Sztefek
158 0602795 Jiří Fuksa
159 0701580 Radek Šár
160 0602779 Petr Valenta
161 0007711 Ing. Pavel Doležil
162 0013655 Michal Slabý
163 1101854 Ing. Vladimír Baginský
164 1102920 Ing. Jaroslav Vařák
165 0701253 Ing. David Tesař
166 0602653 Jaroslav Kulička
167 1301944 Miroslav Večerka
168 1002469 Ing. Miroslav Martínek
169 0201862 Ing. Pavel Kodýtek
170 0013828 Štěpán Brožek
171 1103106 Ing. Martin Vašek
172 1006551 Ing. Petr Málek
173 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
174 0200456 Ing. Jiří Hrabák
175 1202319 Radek Hrbáček DiS,
176 1400703 Ing. Michal Rataj
177 0014536 Ing. Martin Valášek
178 0013363 Radek Trojánek
179 0501263 Jan Hošek
180 0201587 Miroslav Vála
181 0102551 Ing. Emanuel Novák
182 1006256 Ing. Jan Grossmann
183 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
184 0601393 Zbyněk Černý
185 0013955 Martin Kysela DiS.
186 0402129 Jan Maršík
187 1302141 Ing. Hana Ševčíková
188 0602563 Ing. Jan Sekanina
189 0006573 Ing. Jaroslav Vondruška
190 0602806 Ing. Eva Valterová
191 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
192 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
193 1201412 Marek Čecháček
194 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
195 1003800 Emil Maršálek
196 0600437 Ing. Miloš Burianec
197 0013736 Ing. Jan Kindermann
198 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
199 1004868 Ing. Michal Rak
200 1301937 Ing. Ilona Matoušková
201 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
202 1300683 Ing. Jaroslav Skovajsa
203 1005444 Ing. Radek Weigner
204 0602745 Ing. Jaroslav Jeništa
205 0601694 Daniel Kadavý
206 0012813 Ing. Pavel Havlena
207 0700232 Miroslav Němčák
208 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
209 1101734 Pavel Lištvan
210 1104031 Ivo Bůžek
211 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
212 1102596 Ing. František Fiala
213 1103966 Ing. Martin Kubečka
214 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
215 1006630 Ing. Robin Prachař
216 0010836 Pavel Jakl
217 1100306 Ing. Mojmír Janů
218 1005537 Ing. Jaromír Hájek
219 0014179 Ing. Martin Másilko
220 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
221 0402516 Tomáš Roža
222 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
223 0401666 Martin Pražan
224 1301920 Miroslav Matějka
225 1005094 Ing. Gabriela Nováková
226 0201768 Ing. Josef Tupý
227 1000254 Ing. Eva Ševelová
228 1302329 Ing. Jiří Kuňák
229 1202281 Ing. Jana Paloncý
230 1102182 Ing. Jaroslav Kořínek
231 1400569 Ing. Pavel Vostal
232 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
233 0101426 Jiří Kolář
234 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
235 1100133 Ing. Jaroslav Průša
236 1006439 Ing. Tomáš Lorenz
237 1003854 Ing. Tomáš Kuchyňka
238 0014383 Ing. Radek Pašek
239 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
240 0009000 Ing. František Rulík
241 1004314 Jan Mittag
242 1201809 Ing. Pavel Hopjan
243 1400375 Dana Gotvaldová
244 0011139 Ivo Tesař
245 0200390 Ing. Václav Nový
246 0011778 Ing. Jana Školová
247 1200692 Ing. František Zajíček
248 1006980 Ing. Martin Kulík
249 0202165 Ing. Milan Jíra
250 0201786 Zdeněk Vodák
251 0012655 Ing. Petr Dvořák
252 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
253 1004554 Zdeněk Hulcký
254 0102309 Ing. Věra Slunečková
255 0402527 Filip Kollár DiS.
256 0013381 Ing.arch. Zdeňka Vasilenková
257 1400088 Ing. Miloslav Zadražil
258 0400787 Jaromír Cígler
259 1005617 Miroslav Svoboda
260 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
261 1102718 Petr Jochim
262 1004883 Ing. Ondřej Hort
263 0402494 Ing. Marie Hakalová MBA
264 1103959 Ing. Petr Kus
265 0010933 Ing. Ivana Fialová
266 1006389 Ing. Vladimír Montag
267 0003940 Ing. Karel Bureš
268 0301269 Lukáš Jára
269 0014265 Ing. Zdeněk Šupík
270 0401087 František Hanousek
271 0401086 Jiří Ihnaťuk
272 0009045 Tomáš David
273 1101748 Josef Zahel
274 0600349 Ing. Karel Kundera
275 1104117 Jaroslav Haltof
276 1400324 Luděk Kůrka
277 0003295 Alena Česká
278 1102466 Ing. Regina Kuchtová
279 0014322 Ing. Jakub Horner
280 0600324 Ing. Zbyněk Matura
281 0014436 Petr Tomášek DiS.
282 1006236 Ing. Martin Fric
283 0004667 Ing. Milan Michek
284 0013045 Ing. David Mareček
285 1001003 Ing. Vladimír Geyer
286 0011007 Ing. Martin Laub
287 0002328 Jiří Slejška
288 0402185 Pavel Šnejdar
289 1104219 Michal Freitag
290 1302454 Pavlína Zedková
291 0401726 Jiří Bauer
292 0500499 Ing. Jiří Novotný
293 0602120 Bohuslav Obst DiS.
294 1006419 Ing. Lukáš Feichtinger
295 0202354 Stanislav Beneš
296 0101296 Ing. František Sedláček
297 1300047 Ing. Jaroslav Valkovič
298 1003997 Aleš Pražák
299 0700372 Bohumil Hanousek
300 0009959 Vladislav Staněk
301 1006169 Ing. Michal Palíšek
302 0200970 Ing. Lubomír Klajsner
303 1005473 Jan Rolínek
304 0006716 Ing. Otakar Hasík
305 1006749 Pavel Zelený
306 0202361 Ing. Ivo Paulus
307 1004914 Ing. Karel Smejkal
308 0701230 Ing. Luděk Čapek
309 0010164 Ing. Zdeněk Čech
310 0500276 Ing. Jan Vojta
311 0602286 Ing. Petr Mundil
312 1103796 Ing. Pavel Srkal
313 0601738 Ing. Martin Brácha
314 0600186 Ing. Stanislav Janák
315 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
316 1300052 Ing. Petr Koukolíček
317 0602554 Ing. Tomáš Verner
318 0008667 Ing. Jan Havlíček
319 1400469 Václav Švoma
320 0014083 Ing. Roman Vaďura
321 0014534 Tomáš Kult
322 1201887 Ing. Marek Rýznar
323 1302415 Jaromír Šašinka
324 0501323 Ing. Lucie Kotrbatá
325 0014282 David Novotný
326 0701609 Ing. Jan Vosáhlo
327 0100031 Ing. Jan Kocmich
328 0402297 Josef Nims
329 0701494 Josef Vavřín
330 0011146 Ing. Lubor Sedlák
331 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
332 1301537 Ing. Karel Vítek
333 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
334 0010312 Ing. Aleš Petr
335 1200748 Ing. Milan Vybíral
336 0100378 František Zmeškal
337 0201894 Ing. Věra Šťastná
338 0013423 Petr Ton
339 1101775 Rostislav Onderka
340 1006894 Bc. Stanislav Vaněk
341 1006481 Ing. Jiří Kalánek
342 1007026 Mgr. Petr Žváček
343 1006991 David Nikrmajer
344 1004751 Ing. Lukáš Dvořák
345 0701605 Bc. Martina Trnková
346 0012688 Ing. Tomáš Langer
347 1004315 Ing. Ivana Minářová
348 1301687 Ing. Jan Sedláček
349 0001040 Luděk Trojan
350 0400717 Ing. Vlastimil Vedral
351 1102943 Ing. Jan Bardaševský
352 0102600 Ing. Tomáš Kratochvíl
353 1101552 Ing. Jiří Tichý
354 1100120 František Ptáček
355 0202328 Ing. Roman Sornas
356 1102203 Vladimír Sýkora
357 0014456 Ing. Kateřina Burešová
358 1004933 Roman Kühnel DiS.
359 0009205 Zdeněk Sládek
360 1005516 Tomáš Sýkora
361 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
362 0002243 Jindřich Vondráček
363 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
364 0602493 Jiří Macháček
365 1301312 Ing. Petr Neradil
366 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
367 0102032 Ing. Milan Vávra
368 0602691 Ing. Jan Vitík
369 0402238 Bc. Josef Šišovský
370 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
371 1300814 Ing. Tomáš Formánek
372 1006342 Josef Kalus
373 1004155 Ing. Jiří Rous
374 0401586 Ing. Jaroslav Baxa
375 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
376 0013528 Ing. Vladimír Bartoš
377 0401410 Ing. Petr Hajdina
378 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
379 0014520 Ing. Daniel Sedláček
380 0014501 Ing. Karel Brambora
381 1201191 Zdeněk Hybš
382 0013724 Ladislav Havrda
383 1102929 Ing. Richard Kraus
384 0102112 Ing. Daniel Kadlec
385 0202227 Martin Liška
386 1007008 Josef Sůkop MBA
387 0200078 Ing. Jan Cikán
388 0004148 Ing. Ladislav Šašek CSc.
389 0005482 Ing. Tomáš Leiss
390 1005258 Ing. Ĺubomír Svoboda
391 0300231 Ing. Jan Klícha
392 1104352 Ing. David Niklasch
393 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
394 0301108 Pavlína Marková
395 1005596 Ing. Martin Jalový
396 0402108 Radek Smetana
397 0100896 Ing. František Zajíc
398 1202366 Ing. Lukáš Vencel
399 0014516 Ing. Zdeněk Černohorský
400 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
401 1006746 Jiří Hammerle
402 0401314 Ing. Pavel Štětka
403 0009746 Ing. Pavel Kopta
404 0101340 Bc. Jiří Novák
405 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
406 1301934 Ing. Pavel Štajnrt
407 1006324 Ing. Jiří Vranečka
408 0014467 Bc. Vojtěch Müller
409 0400313 Ing. Blanka Kurková
410 1201709 Ing. Libor Šenk
411 1400577 Ing. Vítězslav Pavel
412 1302374 Bc. Oto Bachůrek
413 1007015 Ing. Štěpán Oliva
414 1005538 Jiří Richtr DiS.
415 0602328 Ing. Jiří Bobr
416 1004555 Martin Hofírek
417 1201957 Miloš Simon
418 0012716 Tomáš Křepela
419 0005251 Ing. Robert Hajný
420 1102836 Lukáš Chovaneček
421 1101679 Jaroslav Tomáš
422 1400645 Ing. Milan Šelepa
423 0402560 Ing. Jan Sedláček
424 0011217 Ondřej Kalina
425 0007958 Ing. Jan Plíšek
426 1003416 Ing. Petr Ovčáček
427 1004639 Leoš Pekárek
428 0013029 Ing. Margita Kadeřábková
429 1000392 Ing. Miloš Černý
430 0701292 Ondřej Pelikán
431 0009716 Ing. Rudolf Špachta
432 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
433 0402561 Ing. Jan Voldřich
434 0501370 Ing. Michal Drobník
435 1300735 Ing. Ivo Jurygáček
436 0501126 Ing. Petr Olyšar
437 0201204 Ing. Miroslav Duchek
438 1202081 Ing. Pavel Sedlařík
439 0701248 Ing. Václav Pohorský
440 1103618 Marek Gálik
441 0002786 Ing. Jaromír Kazda
442 1004177 Jan Furik
443 0601079 Ing. Jiří Vosáhlo
444 0002550 Ing. Zdeněk Schotli
445 1104353 Jan Nečesaný
446 0100530 Ing. Jaromír Vinický
447 1002850 Ing. Ivan Heimerle
448 0402020 Ing. Miloslav Nepraš
449 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
450 0600706 Ing. Václav Podlipný
451 0101579 Zdeněk Kůzl
452 0202309 Ing. Martin Kraus
453 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
454 0500207 Ing. Jaroslav Filek
455 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
456 0701581 Lenka Straková
457 0012818 Ing. Lubor Švec
458 1003896 Ing. Ivo Skoták
459 0102024 Luboš Kazda
460 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
461 0102027 Ing. Petr Ruda
462 1003178 Ing. Petr Strnad
463 1005652 Ing. Adéla Vaněčková
464 0602796 Radek Pechanec
465 1006725 Ing. Vladimír Potomák
466 1102525 Ing. Ivo Kroutil
467 0501239 Ing. Petr Kadlec