Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - JEHO POSTAVENÍ A ÚLOHA", který se koná dne 5.3.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno.
Přednášející: Ing. Ludmila ZAHRADNICKÁ, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví

Cílem semináře je přispět k informovanosti účstníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019.
V průběhu semináře bude blíže projednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Program semináře:

  1. Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  2. Právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
  3. Odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
  4. Smluvní zabezpečení TDS - úloha stavebníka
  5. Charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
  6. Státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
  7. Interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
  8. Dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
  9. Specifika dozoru v dopravním stavitelství

Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
90
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402092 Marek Güttner
2 0401165 Ludmila Nováčková
3 0402381 Ing.arch. Lukáš Svoboda
4 0401710 Ladislav Dobiáš
5 0402284 Ing. Libor Tvrdek
6 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
7 0401315 Ing. Jan Havanič
8 0402413 Ing. Jiří Opalecký
9 0402198 Ing. Tomáš Felix
10 0402190 Lukáš Slavík
11 0401680 Martin Kyselovič
12 0402429 Jan Březina
13 0400018 Ing. Jiří Kallmünzer
14 0401805 Radek Doskočil
15 0401822 Martin Šána
16 0501263 Jan Hošek
17 0400872 Jiří Hanzlík
18 0401151 Jiří Procházka
19 0401506 Vladimír Plhák
20 0400681 Ing. Josef Dostál
21 0401987 Ing. Karel Opatrný
22 0401226 Jiřina Vedralová
23 0401442 Ing. Jiří Kubelka
24 0402041 Vladimír Bačka
25 0401200 Pavel Korčák
26 0401983 Petra Nekolová
27 0402350 Ing.arch. Libor Král
28 0400490 Ing. Ladislav Vlasák
29 0401821 Jaroslav Brůžek
30 0401510 Ing. Hana Civínová
31 0402445 Pavel Marks
32 0402434 Stanislav Vaňourek
33 0402376 Pavel Boháček DiS.
34 0401408 Lubomír Otec
35 0402294 Pavel Jílek
36 0402519 Ing. Petr Poleník
37 0401217 Vlastimil Havlůj
38 0402063 Ing. Jiří Kuncl
39 0402208 Ing. David Ryč
40 0401371 Ing. Petr Svítil
41 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
42 0401323 Ing. Milan Klíma
43 0401052 Jan Segeč
44 0301528 Bc. Jitka Pavlasová
45 0401935 Ing. Kamila Dobešová
46 0400087 Ing. Pavel Mařík
47 0402158 Petr Suchánek
48 0402226 Stanislav Vinš
49 0501357 Ing. Pavel Sůva
50 0402505 Michal Gaj
51 0401842 Ing. Pavel Komenda
52 0402443 Jan Železný DiS.
53 0401734 Jan Ekrt
54 0401802 Bc. Pavel Princ
55 0400825 Ing. Rudolf Seidl
56 0401487 Ing. Petr Mareš
57 0501389 Ing. Petr Zajíc
58 0402162 Ing. Blanka Všetečková
59 0500887 Ing. Tomáš Suchý
60 0402364 David Suchevič
61 0013445 Tomáš Macourek
62 0400910 Ing. František Šimek
63 0401954 Jan Pešout
64 0402106 Martin Harmach
65 0402297 Josef Nims
66 0402354 Petr Kalinovič
67 0401712 Ing. Pavel Duchan
68 0401732 Miroslav Hyl
69 0401163 Jiří Čada
70 0400328 Ing. Milouš Janik
71 0402090 Vojtěch Fabián
72 0400963 Ing. Antonín Wachtel
73 0400652 Ing. Arnold Mlčák
74 0011586 Jaroslav Hrynčuk
75 0401750 Martin Chmelař
76 0402232 František Jančička
77 0402126 Jan Horák DiS.
78 0402513 Jakub Němec
79 0402230 Ing. Luděk Sahulka
80 0014329 Ing. Jan Farkaš
81 0402439 Šárka Jonová DiS.
82 0402102 Jiří Faltýnek
83 0402518 Ing. Vladimíra Linková
84 0402298 Ing. Tomáš Hora
85 0401903 Petra Černá
86 0401249 Ing. Petr Vidlák
87 0402508 Ing. Jan Jelínek
88 0400436 Ing. Jiří Rous
89 0402033 Ing. Jaromír Křivohlavý
90 0401319 Václav Hrstka