Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha- AKCE ZRUŠENA !!!

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha- AKCE ZRUŠENA !!!

Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice
Čas: 13:00-17:00 hod.
Přednášející:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví
Program:
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu.
V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby.
Druhá část semináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Seminář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.
- účel a význam stavebního deníku
- právní požadavky na vedení stavebního deníku
- proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky
- záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků
- způsob a forma vedení stavebního deníku
- obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o “významných událostech stavby“
- časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení
Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč po úhradě faktury
Seminář se uskuteční po přihlášení minimálně 15 autorizovaných osob.

Dnem 16.3.2020 AKCE ZRUŠENA na základě Usnesení vlády ČR k zabránění šíření koronaviru.
Akce se bude konat v náhradním termínu po odvolání karantény.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101966 Ing. Jaromír Zelenka
2 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
3 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
4 0101121 Ing. Miloslav Šafář
5 0101339 Ing. Karel Festa
6 0102087 Ing. Lukáš Řepa
7 0102190 Josef Filípek
8 0102246 Josef Havlíček
9 0102510 Ing. Jan Marčan
10 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
11 0100096 Ing. Karel Mikeš
12 0102275 Theodor Valenta
13 0101053 Zdeněk Dvořák
14 0100936 Ladislav Musil
15 0102349 Ján Csizmazia
16 0100937 Jiří Borovka
17 0400267 Ing. Karel Kotyza
18 0102517 Ing. Jan Basík
19 0102418 Radek Krob
20 0101522 Ing. Luděk Líkař
21 0102402 Jan Pošvic
22 0102493 Tomáš Bárta
23 0102550 Jiří Čihák
24 0100755 Ing. Vladimír Dufek
25 0102576 Ing. Václav Jůzko