Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví-AKCE ZRUŠENA - seminář

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví-AKCE ZRUŠENA

Termín konání:
22.02.2024, 10:00 - 14:00
Místo konání:

Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Anotace:

Školení určené pro projektanty a architekty pozemních staveb se zaměřuje na využívání tenkostěnného ocelového profilu jako konstrukčního řešení budov. Věnuje se následujícím tématům: Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí: definice tenkostěnných konstrukcí, materiály, výroba, oblasti použití tenkostěnných konstrukcí (s ukázkami), specifika návrhu – stabilitní problémy (lokální boulení, distorzní vzpěr, globální ztráta stability), navrhování podle norem (Eurokód vs. Direct strength method zakotvená v americké normě) a požární odolnost tenkostěnných konstrukcí. Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby: v čem spočívá technologie a v čem se odlišuje oproti běžně používaným (zděným) systémům, co nabízí, pro jaký typ výstavby lze tento systém využít, deskripce materiálu a výroby tenkostěnných ocelových konstrukcí, problematika tepelné techniky, její vliv a řešení u tenkostěnných lehkých konstrukčních systémů, zásady návrhu těchto konstrukcí, problematika tenkostěnných ocelových konstrukcí z pohledu požární ochrany a problematika statického návrhu tenkostěnných ocelových konstrukcí. Využití systému tenkostěnných ocelových konstrukcí při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond).

Program:
  1. Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí (Ing. Martin Horáček, Ph.D. - VUT v Brně - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební)
  2. Přestávka
  3. Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby (Ing. Ján Šivec, Bc. Jakub Vyšehradský - AUKLAN a.s.)
  4. Využití systému TOK při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond) (Ing. Petr Kolář – Plus Projekt, s.r.o.)
  5. Závěrečná diskuze
  6. Oběd
Přednášející:

Ing. Martin Horáček, Ph.D.; Ing. Ján Šivec; Bc. Jakub Vyšehradský; Ing. Petr Kolář

Odborní garanti: Ing. arch. Lukáš Tecl; Ing. Petr Kolář

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

Spolupořadatelem je OK ČKAIT České Budějovice - Kateřina Kovalovská, e-mail: CB@ckait.cz, tel.: 386 352 881

 

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .