Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví - webinář

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví - webinář

Komerční webinář

Přednášející: Ing. Martin Horáček, Ph.D.Ing. Ján Šivec, Bc. Jakub Vyšehradský, Ing. Petr Kolář

Anotace:

Školení určené pro projektanty a architekty pozemních staveb se zaměřuje na využívání tenkostěnného ocelového profilu jako konstrukčního řešení budov. Věnuje se následujícím tématům:

 • Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí: definice tenkostěnných konstrukcí, materiály, výroba, oblasti použití tenkostěnných konstrukcí (s ukázkami), specifika návrhu – stabilitní problémy (lokální boulení, distorzní vzpěr, globální ztráta stability), navrhování podle norem (Eurokód vs. Direct strength method zakotvená v americké normě) a požární odolnost tenkostěnných konstrukcí.
 • Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby: v čem spočívá technologie a v čem se odlišuje oproti běžně používaným (zděným) systémům, co nabízí, pro jaký typ výstavby lze tento systém využít, deskripce materiálu a výroby tenkostěnných ocelových konstrukcí, problematika tepelné techniky, její vliv a řešení u tenkostěnných lehkých konstrukčních systémů, zásady návrhu těchto konstrukcí, problematika tenkostěnných ocelových konstrukcí z pohledu požární ochrany a problematika statického návrhu tenkostěnných ocelových konstrukcí. 
 • Využití systému tenkostěnných ocelových konstrukcí při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond).

Program:

 1. Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí  (Ing. Martin Horáček, Ph.D. - VUT v Brně - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební) 
 2. Přestávka
 3. Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby  (Ing. Ján Šivec, Bc. Jakub Vyšehradský - AUKLAN a.s.)
 4. Využití systému TOK při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond) (Ing. Petr Kolář – Plus Projekt, s.r.o.)
 5. Závěrečná diskuze

Místo konání: online

Datum konání: 20.11.2023

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218 webinare@ckait.cz

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
2 0014600 Ing. Michal Maryško
3 0015113 Ing. Christián Kajaba
4 1007247 Ing. Jan Šimon
5 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
6 0602920 Ing. Marek Lokvenc
7 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
8 1007109 Ing. Aleš Kupča
9 0013385 Ing. Miroslav Drázský
10 0009139 Ing. Ivo Drozd
11 1302110 Ing. Tomáš Kročil
12 0012143 Ing. Roman Kliment
13 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
14 0602720 Ing. Jan Hejcman
15 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
16 0000898 Ing. Pavel Mattuš
17 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
18 3000367 Ing. Richard Hlinka
19 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
20 0402631 Ing. Filip Strasser
21 1100781 Ing. Jan Krőmer
22 0007207 Ing. Jan Trnka
23 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
24 1302244 Ing. Tomáš Ruth
25 0701493 Roman Bednář
26 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
27 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
28 1103505 Ing. Lukáš Volný
29 1001007 Ing. Aleš Čeleda
30 1103150 Ing. Aleš Palička
31 0102551 Ing. Emanuel Novák
32 1006089 Ing. Josef Bíško
33 1103097 Ing. Petr Ščotka
34 3000378 Ing. Peter Buček PhD.
35 0014289 Ing. Jan Hercík
36 1006324 Ing. Jiří Vranečka
37 0701535 Ing. Martin Šabata
38 0015290 Ing. Jakub Maleček
39 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
40 0013755 Ing. Juraj Cholvádt Ph.D.
41 0500981 Ing. Pavel Štípek
42 0700550 Ladislav Filouš
43 0011787 Ing. Jan Volejník
44 0008103 Ing. Ladislav Mička
45 0008104 Ing. Petr Poláček
46 1301673 Ing. Petr Chytil
47 0014796 Ing. Martin Lukeš
48 0015137 Ing. Mirek Dragoun
49 1100611 Ing. Stanislav Rec
50 0014496 Ing. Jaroslav Radovnický
51 0012719 Ing. Roman Květoň
52 0011474 Ing. Michal Přibyl
53 0012532 Ing. Radek Hrma
54 0401459 Ing. Tomáš Macas
55 0012317 Ing. Pavel Kříž
56 0013470 Ing. Jiří Bacony
57 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
58 1001902 Ing. Michal Slavík
59 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
60 0101168 Martin Kolouch
61 0014522 Ing. Josef Musílek Ph.D.
62 0015289 Ing. Tomáš Patera
63 0010767 Ing. Marián Múdry
64 1006116 Ing. Jiří Kocourek
65 0102681 Bc. Roman Kubo
66 0401924 Petr Staněk
67 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
68 1301157 Jan Čop
69 1002453 Ing. Eva Hebedová
70 0004919 Ing. Petr Unger
71 0012466 Jakub Kosina
72 1003452 Ing. Miloslav Schneider
73 0012429 Ing. Martin Lischka
74 1103552 Ing. Jakub Rakus
75 0014259 Ing. Aleš Mňuk
76 1301844 Ing. Tomáš Macík
77 0010924 Karel Švejda
78 1104024 Ing. Libor Štefek
79 0000863 Ing. Josef Prošek
80 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
81 0000698 Ing. Marek Gasparovič
82 0014706 Ing. Josef Veselý
83 1302401 Ing. Martin Běťák
84 0009449 Ing. Jan Štěpán
85 0000836 Pavel Jenčík
86 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
87 0602654 Ing. Jakub Škaloud
88 0013881 Ing. Stanislav Tóth
89 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
90 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
91 0102290 Ing. Martin Pospíchal
92 0004708 Ing. Ludvík Čech
93 0102646 Ing. Martin Kolář
94 1007002 Ing. Michal Ventruba
95 0102377 Ladislav Pikl
96 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
97 1100207 Ing. Jan Blažík
98 1002933 Ing. Miroslav Tomala
99 1006566 Ing. Jindřiška Kočařová Ph.D.
100 0013746 Ing. Rostislav Kulička
101 1302066 František Hruboň
102 1003856 Ing. Martin Koráb
103 1201746 Ing. Martin Černý
104 1102818 Dr. Ing. Tomáš Novotný
105 1006028 Ing. Pavel Peslar
106 1000392 Ing. Miloš Černý
107 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
108 0201981 Ing. Tomáš Horejš
109 1400732 Ing. Miroslav Bém