Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví - ZRUŠENO - seminář

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví - ZRUŠENO

Termín konání:
25.04.2024, 09:30 - 13:30
Místo konání:

Knihovna Ústeckého kraje, p.o.
Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem

Anotace:

Školení určené nejen pro projektanty a architekty pozemních staveb se zaměřuje na využívání tenkostěnného ocelového profilu jako konstrukčního řešení budov. Věnuje se následujícím tématům: - Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí: definice tenkostěnných konstrukcí, materiály, výroba, oblasti použití tenkostěnných konstrukcí (s ukázkami), specifika návrhu – stabilitní problémy (lokální boulení, distorzní vzpěr, globální ztráta stability), navrhování podle norem (Eurokód vs. Direct strength method zakotvená v americké normě) a požární odolnost tenkostěnných konstrukcí. - Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby: v čem spočívá technologie a v čem se odlišuje oproti běžně používaným (zděným) systémům, co nabízí, pro jaký typ výstavby lze tento systém využít, deskripce materiálu a výroby tenkostěnných ocelových konstrukcí, problematika tepelné techniky, její vliv a řešení u tenkostěnných lehkých konstrukčních systémů, zásady návrhu těchto konstrukcí, problematika tenkostěnných ocelových konstrukcí z pohledu požární ochrany a problematika statického návrhu tenkostěnných ocelových konstrukcí. - Využití systému tenkostěnných ocelových konstrukcí při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond).

 

Program:

1. Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí (Ing. Martin Horáček, Ph.D. - VUT v Brně - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební)
2. Přestávka na kávu
3. Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby (Ing. Josef Molnár, Ing. Ján Šivec, Bc. Jakub Vyšehradský - AUKLAN a.s.)
4. Využití systému TOK při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond) (Ing. Petr Kolář – Plus Projekt, s.r.o.)
5. Možnosti obchodní spolupráce při aplikaci systému AUKLAN (Ing. Petr Kolář – RPA Engineering, s.r.o.)
6. Závěrečná diskuze
7. Občerstvení

Přednášející:

Ing. Martin Horáček, Ph.D. - VUT v Brně - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební
Ing. Ján Šivec - AUKLAN, a.s.
Bc. Jakub Vyšehradský - AUKLAN, a.s.
Ing. Josef Molnár - AUKLAN, a.s.
Ing. Petr Kolář - Plus Projekt, s.r.o., RPA Engineering, s.r.o.

 

 

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová,
email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 30
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101870 Ing. Tuan Phan Anh