Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tepelná čerpadla pro vytápění – zkušenosti návrhu, realizace a provozu seminář

Tepelná čerpadla pro vytápění – zkušenosti návrhu, realizace a provozu seminář

Přednášející: 

Ing. Jiří Petlach st.

Ing. Richard Beber

Ing. Ondřej Kaňka

Anotace: V poslední době prudkého zvyšování cen energií a obavy z jejich dostupnosti se tepelná čerpadla jevila, jako optimální náhrada klasických zdrojů tepla pro vytápění staveb. Proto vznikla po nich enormní poptávka z hlediska jejich instalace a provozování. Jak pro nové stavby tak i jako náhrada za klasické zdroje vytápění. Tématem přednášky budou právě zkušenosti z návrhu, instalace a následného provozování s upozorněním na úskalí, které tepelná čerpadla představují vč. reálných nákladů na jejich provoz.

Program: 

1. Úvodní slovo - Ing. Jiří Petlach st.

 • Specifika tepelných čerpadel oproti klasickým zdrojům vytápění
 • „Záludnosti“ používání tepelných čerpadel
 • Tepelná čerpadla při napojení do stávajících otopných soustav
 • Diskuze, dotazy

2. Tepelná čerpadla využívající geotermální energii - Ing. Ondřej Kaňka

 • Podmínky pro instalaci
 • Možnosti získávání energie pro provoz tepelných čerpadel kapalina-kapalina z podloží či zemních vrtů
 • Reálné výkony čerpadel využívající geotermální energii „Vyhasínání vrtů“
 • Diskuze, dotazy

3. Tepelná čerpadla využívající energii venkovního prostředí - Ing. Richard Beber

 • Podmínky pro instalaci (teploty venkovního prostředí, hluk, nebezpečí zamrzání)
 • Používání různých druhů chladiv a jejich vhodnost pro použití pro TČ vzduch-kapalina
 • Příklady konkrétních tepelných čerpadel vč. účinnosti při různých venkovních teplotách
 • Používání tepelných čerpadel vzduch – kapalina pro chlazení a výrobu teplé vody
 • Diskuze, dotazy

4. Ekonomické zhodnocení použití tepelných čerpadel - Ing. Jiří Petlach st.

 • Porovnání nákladů na provoz TČ a kotlů na zemní plyn s ohledem na venkovní klimatické podmínky
 • Návratnost vložené investice s ohledem na teploty vnitřního prostředí
 • Kombinace vytápění a chlazení
 • Závěrečné shrnutí
 • Diskuze, dotazy

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 5.12. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 05122023  do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email, seminář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

 

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
2 0004804 Ing. Jiří Šmucler
3 0003482 Ing. Přemysl Zeman
4 0007371 Ing. Pavel Kuděj
5 0002634 Ing. Milan Melč
6 0001283 Ing. Tomáš Rozsíval CSc.
7 0005446 Ladislav Novotný
8 0009183 Ing. Pavel Minář
9 0013556 Jan Novotný
10 0005631 Vilém Novák
11 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
12 0005344 Ing. Jaroslav Čapek