Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tepelná čerpadla pro vytápění – zkušenosti návrhu, realizace a provozu webinář

Tepelná čerpadla pro vytápění – zkušenosti návrhu, realizace a provozu webinář

Přednášející: 

Ing. Jiří Petlach st.

Ing. Richard Beber

Ing. Ondřej Kaňka

Anotace: V poslední době prudkého zvyšování cen energií a obavy z jejich dostupnosti se tepelná čerpadla jevila, jako optimální náhrada klasických zdrojů tepla pro vytápění staveb. Proto vznikla po nich enormní poptávka z hlediska jejich instalace a provozování. Jak pro nové stavby tak i jako náhrada za klasické zdroje vytápění. Tématem přednášky budou právě zkušenosti z návrhu, instalace a následného provozování s upozorněním na úskalí, které tepelná čerpadla představují vč. reálných nákladů na jejich provoz.

Program: 

1. Úvodní slovo - Ing. Jiří Petlach st.

 • Specifika tepelných čerpadel oproti klasickým zdrojům vytápění
 • „Záludnosti“ používání tepelných čerpadel
 • Tepelná čerpadla při napojení do stávajících otopných soustav
 • Diskuze, dotazy

2. Tepelná čerpadla využívající geotermální energii - Ing. Ondřej Kaňka

 • Podmínky pro instalaci
 • Možnosti získávání energie pro provoz tepelných čerpadel kapalina-kapalina z podloží či zemních vrtů
 • Reálné výkony čerpadel využívající geotermální energii „Vyhasínání vrtů“
 • Diskuze, dotazy

3. Tepelná čerpadla využívající energii venkovního prostředí - Ing. Richard Beber

 • Podmínky pro instalaci (teploty venkovního prostředí, hluk, nebezpečí zamrzání)
 • Používání různých druhů chladiv a jejich vhodnost pro použití pro TČ vzduch-kapalina
 • Příklady konkrétních tepelných čerpadel vč. účinnosti při různých venkovních teplotách
 • Používání tepelných čerpadel vzduch – kapalina pro chlazení a výrobu teplé vody
 • Diskuze, dotazy

4. Ekonomické zhodnocení použití tepelných čerpadel - Ing. Jiří Petlach st.

 • Porovnání nákladů na provoz TČ a kotlů na zemní plyn s ohledem na venkovní klimatické podmínky
 • Návratnost vložené investice s ohledem na teploty vnitřního prostředí
 • Kombinace vytápění a chlazení
 • Závěrečné shrnutí
 • Diskuze, dotazy

Místo konání: online

Datum konání: 5.12.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 05122023, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
2 1006820 Ing. Martin Kužela
3 1007107 Ing. Jindřich Kintr
4 1103280 Ing. Martin Langer
5 1006259 Ing. Ondřej Krejza
6 1302401 Ing. Martin Běťák
7 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
8 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
9 0014832 Jiří Nechuta
10 1005944 Ing. Martin Jaroš
11 0014318 Václav Chvojka
12 0402147 Sandra Krejčová
13 0006584 Ing. Roman Neuhort
14 1007564 Ing. Lucie Lesáková
15 0010934 Ing. Iva Suchomelová
16 1100719 Ing. Josef Opluštil
17 0007696 Ing. Roman Kučera
18 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
19 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
20 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
21 1101649 Ing. Ivan Machus
22 1006874 Ing. Pavel Macháček
23 1201554 Ing. Martin Množil
24 0014118 Ing. Václav Jezbera
25 1007482 Ing. Marián Kopeček
26 1001856 Ing. Pavel Sojka
27 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
28 1301890 Ing. Radim Babík
29 0401022 Jiří Buneš
30 0005135 Ing. Michal Ulmajer
31 1200476 Ing. Jaromír Hošák
32 0014976 Ing. Ondřej Pavelka
33 1005455 Ing. František Kunc
34 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
35 0008399 Ing. Petr Štěpánek
36 0007290 Ing. Miroslav Havlíček
37 1006680 Ing. Martin Langer
38 0013219 Ing. Mária Vaňková
39 0013257 Ing. Petr Müller
40 0012191 Ing. Michal Kohn
41 0009002 Ing. Jan Kocourek
42 0013537 Ing. Josef Dvořák
43 0013557 Ing. František Havránek
44 0500632 Ing. Josef Ježek
45 0009562 Ing. František Bartoš
46 0002918 Ing. Emanuel Kostar
47 0400267 Ing. Karel Kotyza
48 1104251 Ing. Josef Hrabec
49 1103449 Ing. Robert Kotásek
50 1301734 Ing. Pavlína Pelčáková
51 0102179 Ing. Josef Jambura
52 1104007 Lukáš Fabiánek
53 0004078 Ing. Petr Jalůvka
54 1301978 Ondřej Přibil
55 1101056 Ing. Marian Kawulok
56 0002131 Ing. Zdeněk Kettner
57 0013402 Ing. Pavel Nováček
58 0602066 Jiří Macháček
59 0007589 Ing. Petr Antoš
60 1200914 Ing. Petr Pilař
61 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
62 1004440 Ing. Eduard Křivánek
63 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
64 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
65 0401726 Jiří Bauer
66 1102643 Vratislav Bajgar
67 0501450 Ing. Jakub Plechatý
68 0013042 Ing. Michal Ježek
69 0200329 Jaroslav Janda
70 0602766 Markéta Kreislová
71 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
72 1302369 Jindřich Otépka
73 0102319 Ing. Marie Všohájková
74 0014259 Ing. Aleš Mňuk
75 1301495 Ing. Jiří Štěrba
76 0501365 Ing. Radana Ranincová
77 1302595 Michal Masařík
78 0102182 Ing. Pavel Beran
79 0014179 Ing. Martin Másilko
80 0101553 Ing. Romana Pouzarová
81 0102051 Miroslav Běle
82 1202124 Jan Jakeš DiS.
83 0006471 Ing. Ota Kárník
84 0000863 Ing. Josef Prošek
85 1001562 Ing. Luděk Pelikán
86 1004155 Ing. Jiří Rous
87 1102087 Ing. Ivana Jendrejovská
88 0202339 Ing. Martin Bernas
89 1400010 Ing. Miroslav Roztočil
90 0013553 Ing. Ondřej Vaculík
91 0001559 Ing. Vladimír Štemberk
92 0201772 Ing. Petr Šimáček
93 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
94 0201506 Vlastimil Šatra
95 1102814 Ing. Tomáš Krenželok Ph.D.
96 0602395 Ing. Martina Konášová
97 0300772 Petr Pařízek
98 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
99 1200190 Ing. Jiří Knop
100 1000075 Ing. Jiří Kořínek
101 0102551 Ing. Emanuel Novák
102 0300238 Pavel Tezaur
103 0300343 Vladimír Kouba
104 0102458 Ing. Ondřej Vlk
105 1005189 Ing. Petr Michálek
106 1300269 Ing. Petr Belica
107 0012613 Ing. Monika Svobodová
108 0501368 Ing. Věra Vanerová
109 1100045 Ing. Petr Kotlán
110 1300640 Ing. Josef Kavan
111 0100050 Ing. Jiří Straka
112 0202019 Ing. Jan Cikán
113 3000034 Ing. Oto Sova
114 1202304 Ing. Rostislav Havránek
115 0700636 Tomáš Grubner
116 0701565 Ing. František Doubravský
117 1007179 Bc. Pavel Hančík
118 0012553 Ing. Stanislav Kolář
119 0008174 Ing. Jaroslav Hejhal
120 1005750 Ing. Vít Bartolšic
121 0601893 Ing. Jiří Kaplan
122 0700235 Ing. Jan Vašata
123 0701044 Josef Čech
124 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
125 1202067 Ing. Radomír Baršč
126 0102758 Jan Gregora
127 1003476 Hynek Farka
128 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
129 0012125 Ing. Vladimír Cvejn
130 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
131 0201511 Jaroslav Karkoš
132 0700952 Ing. Jiří Kučera
133 0402493 Ing. Jaromír Seifert
134 0011227 Bc. Jan Švarc DiS.
135 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
136 1102605 Ing. Jana Kristová
137 0401178 Ing. Petr Sládek
138 0300207 Ing. Pavel Cenefels
139 0202084 Ing. Aleš Novotný
140 0601845 Ing. Marketa Hajná
141 1202284 Ing. Pavel Slouka
142 0015290 Ing. Jakub Maleček
143 0000362 Ing. Pavel Rous
144 0010220 Ing. Martina Drbalová
145 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
146 1100094 Ing. Ivo Čech
147 1201810 Ing. Petr Nevřela
148 0009904 Ing. Richard Konečný
149 0600298 Ing. Michal Karlík
150 1006733 Ing. Radim Doležal
151 0009840 Ing. Petr Kos
152 1005863 Ing. Jiří Veselý
153 0102327 Bc. Michal Štolba
154 0200247 Ing. Pavel Košař
155 0401384 Ing. Jan Vybulka
156 0005863 Ing. Jiří Kříž
157 0011142 Petr Šmejkal
158 0013134 Ing. arch. Lenka David
159 0602763 Vít Hynek DiS.
160 0202280 Milan Krbec
161 0011835 Bc. Pavel Buřil
162 0000641 Ing. Jana Hejnalová
163 1102130 Ing. Věra Řehořková
164 0013059 Ing. Petr Adamčík
165 0012053 Ing. Pavel Štěpán
166 0001103 Ing. Luboš Kotlář
167 1200454 Ing. Milan Švábeník
168 1103684 Ing. Jan Baďura
169 1103734 Ing. Libor Téma
170 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
171 0009541 Ing. Karel Kozel
172 1005283 Ing. Ruben Pippal
173 0600244 Ing. Miloš Malý
174 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
175 1006603 Ing. Petr Auf
176 0014839 Ing. Zdeněk Běhounek
177 0401924 Petr Staněk
178 0602810 Ing. Jan Možíš
179 1301985 Ing. Libor Josefík
180 0102356 Ing. Dana Brožová
181 1302066 František Hruboň
182 0602658 Ing. Petr Košťál
183 1003636 Ing. Vladimír Fouček
184 0012814 Ing. Stanislav Škopek
185 1302201 Ing. Miroslav Novák
186 1201722 Ing. Marek Krejčí
187 1100145 Ing. Jiří Klíma
188 0009294 Ing. Jiří Houda
189 0101168 Martin Kolouch
190 0014827 Jan Chládek
191 0401331 Ing. Ivan Cimbolinec
192 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
193 0701291 Ing. Miroslav Čermák
194 1007478 Ing. Tomáš Veselý
195 0013429 Ing. Markéta Šedivá
196 0012663 Ing. Martin Kozojed
197 0602469 Ing. Václav Podlipný
198 0010598 Josef Vencl
199 0009306 Martin Červený
200 0501269 Ing. Václav Souček
201 1005671 Ing. Jakub Kapsa
202 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
203 1200512 Vladimír Štěpánek
204 1200511 Lubomír Večeřa
205 0602200 František Wayrauch
206 0012395 Jan Červenka
207 0007896 Robert Šafránek
208 0000836 Pavel Jenčík
209 1102303 Ing. Libor Knop
210 0005102 Ing. Pavel Jelínek
211 1100711 Ing. Radim Prouza
212 0500306 Ing. Petr Beneš
213 0701404 Ing. Jakub Hurčík
214 1400780 Ing. Radim Bajer
215 0400183 Werner Bartel
216 0102021 Robert Apoštol
217 0006585 Ing. Tomáš Klíma
218 1301157 Jan Čop
219 1301844 Ing. Tomáš Macík
220 1201481 Ing. František Klapka
221 0600238 Pavel Nosek
222 0102276 Ing. Karel Štádlík
223 1101748 Josef Zahel
224 1000660 Alena Danielová
225 0012991 Ing. Michal Čížek
226 0700579 Ing. Pavel Slezák
227 1006652 Ing. Dominik Hochman
228 0015289 Ing. Tomáš Patera
229 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
230 1400328 Ing. Jiří Veselý
231 0011184 František Hlavatý
232 1007099 Ing. Jakub Král
233 1400703 Ing. Michal Rataj
234 1301644 Ing. Luděk Onderka
235 1101973 Jiří Hegegy
236 0301608 Kristýna Knapová
237 0011472 Ing. Jiří Šimeček
238 1101936 Ing. Jan Sikora
239 0100368 Ing. Vladimír Soukup
240 1400058 Ing. Marek Svoboda
241 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
242 1005174 Ing. Petr Konvalina
243 0401252 Jiří Martinec
244 0012544 Lukáš Toth
245 0015351 Milan Křepela
246 1002293 Ing. Jiří Rosypal
247 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
248 0701052 Ing. Helena Padyšáková
249 0002012 Ing. Josef Patera
250 1007052 Ing. Martin Ambros
251 1007510 Ing. arch. Aleš Ander
252 1007494 Ing. Pavel Blažek
253 0013188 Lukáš Jarath
254 0601592 Ing. Petr Hanuš
255 0600999 Ing. Miroslav Klobas
256 0100537 Ing. Vladimír Konrád
257 1302208 Ing. Mirko Ingr
258 1103097 Ing. Petr Ščotka
259 0602893 Ing. Martin Jůzl
260 0300729 Jiří Lášek
261 1202319 Radek Hrbáček DiS.
262 0012024 Ing. Tomáš Faltus
263 0013390 Ing. Ondřej Machek
264 0101421 Ing. Jan Předota
265 0015319 Ing. Nikola Simonová
266 0201674 Ing. Marek Weishäupl
267 1002303 Ing. Libor Sauer
268 0402643 Tomislav Rak
269 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
270 1102951 Ing. Eva Kostialová
271 0202361 Ing. Ivo Paulus
272 0102720 Ing. Jan Pilík
273 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
274 1002553 Ing. Jana Sapáková
275 0700853 Ing. Michal Kašpar
276 0401502 Ing. Luboš Cihlář
277 0402080 Ing. Roman Forfera
278 1006977 Ing. Tomáš Herman
279 1006424 Ing. Jiří Kopecký
280 1007479 Ing. Veronika Piškulová
281 1301031 Zdeněk Kaňa
282 0102517 Ing. Jan Basík
283 0002887 Ing. Jaroslav Volek
284 0201727 Zdeněk Plevač
285 0013256 Tomáš Kopřiva
286 0012883 Ing. Tereza Rysová
287 0013406 Ing. Michal Bárta
288 0014289 Ing. Jan Hercík
289 0010806 Ing. Michal Dědourek
290 0011644 Ing. Jiří Křivský
291 0008162 Karel Sklenička
292 0005085 Ing. Stanislav Návoj
293 0009688 Ing. Jiří Sudík
294 0015252 Ing. Jakub Skoupil
295 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
296 1300616 Ing. Marie Vrlová
297 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
298 0011456 Ing. Michal Herda
299 0010294 Ing. Petr Škola
300 0004997 Ing. Aleš Voženílek
301 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
302 0501147 Ing. Radim Špringl
303 0008541 Petr Veverka
304 0009860 Ing. Miloš Průha
305 0007660 Ing. Vít Lerl
306 0014875 Jiří Hlavsa
307 0012080 Ing. Jan Krátký
308 0015131 Radek Novotný
309 0013621 Ing. Igor Hoření
310 0008486 Ing. Jiří Sedlák
311 0004919 Ing. Petr Unger
312 0005523 Ing. Martin Riger
313 0012232 Marek Varga
314 0013941 Ing. Jiří Šponar
315 0014896 Vladislav Šplíchal
316 0011993 Jaromír Šafus
317 0011728 Ing. Tomáš Pecival
318 0013260 Ing. Petr Zemina
319 1104389 Ing. Roman Petrskovský
320 0001052 Ing. Josef Toman
321 0008944 Ing. Václav Andres
322 0011006 Bohumil Kopřiva
323 0013918 Ing. Jiří Karlec
324 0011309 Ing. Jiří Ambrož
325 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
326 0014996 Roman Barták
327 0005253 Ing. Viktor Kouřílek
328 0014850 Petr Vobejda
329 0015291 Ing. Jana Šmídlová
330 0102456 Ing. Petr Klobusovský
331 0013825 Ing. Johana Hanulíková
332 0003738 Ing. Karel Hataš
333 0401827 Ing. Petr Kádě
334 0012719 Ing. Roman Květoň
335 0014585 Ing. Norbert Glejdura
336 0008876 Ing. Eva Vitásková
337 0012426 Ing. Radek Kejmar
338 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
339 0015095 Ing. Jan Hošek
340 0015133 Ing. Tomáš Fait
341 0013937 Ing. David Šulák
342 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
343 0012430 Petr Koláčný
344 0011556 Ing. Richard Laššák
345 0008219 Ing. Petr Martinec
346 0010315 Ing. Martin Siksta
347 0011541 Ing. Michal Průdek
348 0001040 Luděk Trojan
349 0008163 Ing. Petr Hradecký
350 0014995 Ing. Roman Weiser
351 0014860 Ing. arch. Martin Eibner
352 0013316 Ing. Radim Kříž
353 0009342 Karel Veith
354 0000162 Ing. Alexander Mudrák
355 0008649 Mikuláš Cylek
356 1301441 Ing. Radek Bednařík
357 0015169 Matouš Procházka
358 0015292 Ing. Vojtěch Žádník
359 0009246 Ing. Petr Jangl
360 0402631 Ing. Filip Strasser
361 0014243 Ing. Zdeněk Šubrt
362 1007507 Ing. Miroslav Revaj
363 0014534 Tomáš Kult
364 0009820 Ing. Petr Kuba
365 0501077 Ing. Jan Šimůnek
366 1007212 Ing. Petr Fukan
367 1003674 Ing. Jiří Laštovička
368 1101282 Ing. Petr Weczerek
369 0013969 Ing. Petr Janeček
370 0010249 Miroslav Beran
371 1101932 Ing. Petra Michálková
372 0301604 Sylva Kubová
373 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
374 0202459 Ing. Michal Brechličuk
375 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
376 1201746 Ing. Martin Černý
377 0005598 Miloš Zahradník
378 0014598 Ing. Michal Urban
379 0602504 Ing. Martin Hynek
380 0010196 Josef Marek
381 0015256 Ing. arch. Václav Kubíček
382 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
383 1000392 Ing. Miloš Černý
384 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
385 0102377 Ladislav Pikl