Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Termínová listina kontrolních seminářů ČKAIT k programu Zelená úsporám

Termínová listina kontrolních seminářů ČKAIT k programu Zelená úsporám

Semináře jsou určeny pro zpracovatele odborných posudků a stavební dokumentace k programu Zelená úsporám z řad členů ČKAIT.
Oblastní kancelář ČKAITTermínMísto konáníDoba konáníKontaktní údaje pro přihlášení
Praha
(Informační centrum ČKAIT)
12. 5.Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 29.3o - 17.ooInformační centrum ČKAIT, iperkova@ckait.cz, tel. 227 090 213
25. 5.9.oo - 16,3o
26. 5.9.oo - 16,3o
27. 5.9.oo - 16,3o
24. 6.9.oo - 16,3o
30. 9.9.oo - 16,3o
České Budějovice8. 6.SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 28.3o - 16.ooOK ČKAIT ČB, cb@ckait.cz, tel/fax 386 352 881
Plzeň9. 6. SPŠ stavební Plzeň, Chodské nám. 28.3o - 16.ooOK ČKAIT PL, ckaitplzen@iol.cz, tel/fax 377 423 826
Karlovy Vary---OK ČKAIT KV, ckait@iol.cz, tel/fax 353 234 634
Ústí nad Labem22. 6.Palác ZDAR Ústí n. L., Mírové náměsti9.oo - 16.ooOK ČKAIT ÚL, ckait-ul@iol.cz, tel/fax 475 220 137
Liberec18. 5.SPŠ stavební Liberec, Sokolovské nám. 1412.oo - 18.ooOK ČKAIT LI, ckaitlbc@volny.cz, tel/fax 485 107 187
8. 6.
Hradec Králové25. 5.Hradecké stavební centrum Hradec Králové, Jižní 870, zasedací místnost 1. patro9.oo - 16.3oOK ČKAIT HK, www.cssi-cr.cz, tel 495 406 590
26. 5.9.oo - 16.3oOK ČKAIT HK, www.cssi-cr.cz, tel 495 406 590
Pardubice8. 6.Hotel Labe Pardubice, Masarykovo nám. 26339.oo - 16.3oOK ČKAIT PA, ckait.pce@tiscali.cz, tel. 466 512 241
Brno19. 5.učebna D 182 na Fakultě stavební v Brně, Veveří 9510.oo - 15.00OK ČKAIT BR, brno@ckait.cz, tel/fax 545 574 310
Ostrava28. 6.VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební13.oo - 19.ooOK ČKAIT OS, ckait-ov@mailcity.cz, tel/fax 597 577 132
Olomouc17. 5.Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salonek Centaurus, 1. patro9.oo - 16.3oOK ČKAIT OL, ckait-ol@volny.cz, tel/fax 585 227 097
Zlín25. 5.Interhotel Moskva Zlín, Kongresový sál9.oo - 16.ooOK ČKAIT ZL, ckait-zlin@avonet.cz, tel 577 431 318
Jihlava20. 5.Dělnický dům Jihlava, Žižkova 159.oo - 16.3oOK ČKAIT JI, ckaitjihlava@seznam.cz, tel/fax 567 331 315

Podle zájmu členů ČKAIT budou vypisovány další semináře a termínová listina bude aktualizována.
Stav ke dni: 4. května 2010

Informace ke kontrolním seminářům k programu Zelená úsporám Na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prostřednictvím svých oblastních kanceláří kontrolní semináře k postupům a prokazování požadavků programu Zelená úsporám. Kontrolní semináře jsou určeny pro zpracovatele odborných posudků (tepelně technických výpočtů), stavební dokumentace (projektová dokumentace nebo dokumentace minimálního rozsahu) a stavebně technických posudků u bytových domů z řad členů ČKAIT. Posláním seminářů je zejména vysvětlení a sjednocení zásad a metodik tepelně technických výpočtů, posuzování vstupních údajů, vztah podmínek programu Zelená úsporám a požadavků stavebních i dalších právních předpisů. Dále budou semináře věnovány vybraným organizačním a administrativním otázkám.
Program:
  1. Technický blok - Zásady a metodiky tepelně technických výpočtů v programu Zelená úsporám ve vazbě na právní předpisy, technické normy, technické normalizační informace, stanoviska a metodiky MŽP/SFŽP. Diskuze.
    Přednášejícími budou přední specialisté na tepelnou techniku z řad členů ČKAIT, kteří spolupracují se SFŽP na kontrole již podaných žádostí o dotace. Diskuze.
  2. Právní blok - Právní rámec programu Zelená úsporám: postupy podle stavebního zákona případně dalších veřejnoprávních předpisů.
    Přednášejícími budou přední odborníci v oblasti stavebního práva. Diskuze.
  3. Organizační blok - Technicko-organizační a administrativní stránka programu Zelená úsporám.
    Vystoupení zástupce SFŽP.
Rozsah semináře: Semináře jsou celodenní. Délka prvního bloku včetně diskuze 3 - 3,5 hod.; druhého bloku 1 - 1,5 hod., třetího bloku 1 - 1,5 hod. Další informace: Místa konání, dobu zahájení a kontaktní údaje pro přihlášku účasti obsahuje připojená termínová listina. Termínová listina bude průběžně aktualizována a zpřístupněna na webových stránkách ČKAIT a Informačního centra ČKAIT: Kontrolní seminář k programu Zelená úsporám je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT je účast na seminářích bezplatná. Účastníci semináře mohou zasílat předem případné dotazy, návrhy a připomínky k programu Zelená úsporám. Přihlášky na seminář a případné dotazy zasílejte na uvedenou kontaktní adresu příslušné OK ČKAIT podle termínové listiny. Účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti, které může být vyžadováno Státním fondem životního prostředí jako příloha žádosti o dotaci. Pro pracoviště Fondu je účast na semináři podmínkou pro zjednodušenou kontrolu dokumentace k žádosti o dotaci.
04. 05. 2010