Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České stavebnictví se musí připravit na náročnější období

Potlesk si vysloužilo vystoupení předsedy naší Komory Roberta Špalka na Setkání lídrů českého stavebnictví 2022. To se konalo v pátek 24. června v Míčovně Pražského hradu za účasti hned několika ministrů a zástupců předních stavebních firem. Ing. Špalek se v kontextu výhledu celého oboru, které dle zveřejněného průzkumu CEEC Research čeká do roku 2023 mírný pokles, upozornil na důslednou novelu nového stavebního zákona. Vyzdvihl nutnost jednotných stavebně-technických předpisů nebo garanci zrychlení povolovacího procesu. Značný ohlas měla jeho zmínka týkající se nezbytné podpory technického vzdělání, o jehož propagaci se bude ČKAIT sama zasazovat.

24. 06. 2022

Protivýbuchová prevence z hlediska požární bezpečnosti - SEMINÁŘ

Celková kapacita
50

Přednášející: Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D., IHAS s.r.o. ; Ing. Vavera, COUP OSTRAVA s.r.o.

Odborný garant: Ing. Jan Peterek, vedoucí projektů firmy B.K.B. fire

Anotace: Cílem semináře je seznámit posluchače se základními pravidly ochrany staveb před výbuchem tak, aby projektant stavby (požární bezpečnosti) věděl kdy a jak má tuto problematiku řešit. Posluchači by si měli odnést všeobecný základní přehled o problematice.

Program:

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater - místopředseda představenstva ČKAIT, autorizovaný inženýr ČKAIT

Anotace: Cílem webináře je seznámit účastníky s novými předpisy ve výše uvedených oblastech a jejich vazbou na rozhodující zákon pro výstavbu, tj. stavební zákon. V rámci webináře proběhne prezentace pomůcek a budou podány informace o změnách stavebních předpisů.

Program: 

Aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona - webinář

Celková kapacita
1000

Přednášející: Ing. Jiří Kozelský, vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Anotace: Nedostatky podání ve vztahu ke stavebnímu úřadu a aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního ( zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavebná zákon ), ve znění pozdějších předpisů ) a jeho prováděcích vyhlášek.

Program: Pojmy, žádosti, vlastnictví, dotčené orgány, územní plán, vyhlášky, platnost rozhodnutí, výjimky, diskuze a závěr

Odborná a publikační činnost cechu KPT ČR – technická podpora řemeslům-webinář

Přednášející:

Ivan Dvořák, Jiří Vrňata, Ing. Martin Maršík, Doc. Ing. Marek Novotný Ph.D, Ing. Luboš Káně, Ph.D., arch. Ondřej Ševců

Anotace:  Odborná a publikační činnost cechu v oblasti pokrývačské, klempířské a tesařské. Přestavení odborných knih, které cech zpracovává a další odborná činnost cechu zaměřená na jmenovaná řemesla.

Program:

Odborná a publikační činnost cechu KPT ČR – technická podpora řemeslům-seminář

Celková kapacita
68

Přednášející:

Ivan Dvořák, Jiří Vrňata, Ing. Martin Maršík, Doc. Ing. Marek Novotný Ph.D, Ing. Luboš Káně, Ph.D., arch. Ondřej Ševců

Anotace:  Odborná a publikační činnost cechu v oblasti pokrývačské, klempířské a tesařské. Přestavení odborných knih, které cech zpracovává a další odborná činnost cechu zaměřená na jmenovaná řemesla.

Program:

Jak se vyhnout chybám při navrhování systému stlačeného vzduchu - webinář

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Jaroslav Jedlička,  Tomáš Dejmek

Anotace: 

Stlačený vzduch se používá ve většině (nejen) výrobních procesů. Je čtvrtým nejpoužívanějším médiem po elektřině, vodě a systémech topení a klimatizace a podílí se v průměru 20 až 30 % na celkové spotřebě elektrické energie výrobních závodů.