Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AV EQUEN s.r.o.

Kontaktní osoba
Ing. Vladislav Hoša, jednatel
Ulice
Vídeňská 1017/113a
Obec
Brno
Stát / Okres
ČR
PSČ
619 00
Telefon
775 505 199
Email
vladislav.hosa@ultima-WT.com
www
www.av-equen.cz
25607995
DIČ
CZ25607995
Pobočka
Pávovská 3138/75, 586 01 Jihlava

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - webinář

ANOTACE: 

Požadavky na provedení budov s cílem maximálních úspor energie v kombinaci s preferencí obnovitelných zdrojů této energie (nZEB), zcela změnil požadavky na spotřebiče produkující energii spalováním, což se výrazně promítá do požadavků na odvod spalin – tedy provedení spalinových cest, a to jak z hlediska funkčního a energetického, tak z hlediska bezpečnostního a estetického. Na danou situaci reaguje i aktualizace ČSN EN 1443, která pravděpodobně povede k další úpravě legislativy a výrobkových norem.