Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tisková konference ČKAIT s názvem Kolektorové stavby v podzemí měst z pohledu odborníků ČKAIT

Tisková konference ČKAIT s názvem Kolektorové stavby v podzemí měst z pohledu odborníků ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pořádá společně s předními odborníky a znalci v oboru mosty a inženýrské konstrukce, v oboru městské inženýrství a technologická zařízení staveb tiskovou konferenci 17.12.2019.
 
V úvodu TK přednese předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček názor Komory na stavební zákon, který je připravován rychle a zběsile.
 
Garantem tiskové konference je Ing. Jan Sochůrek.
 
 
Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz
10. 12. 2019