Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tisková zpráva - Opakované havárie betonových předpínaných vazníků

Tisková zpráva - Opakované havárie betonových předpínaných vazníků

Tisková zpráva

 

12/2018                                                                                                                                              

Praha 5. 12. 2018

Opakované havárie betonových předpínaných vazníků

 

Stavebnictví je činnost, jejíž výsledky můžeme obdivovat, tolerovat, nebo také proti nim protestovat. Bohužel k naší profesi patří také havárie, které nejsou bohudíky častým jevem, ale když k nim dojde, mají poměrně devastující následky. Proto dnes každý zná zřícenou pěší lávku v Troji, zatímco o svým rozsahem a významem mnohem důležitějším Podolském mostě ví jen odborníci.  

K závažné havárii v oblasti předpjatých, betonových konstrukcí došlo v letošním roce u předpjatého železobetonového střešního vazníku průmyslové haly v západních Čechách. Závažnost situace spočívá v tom, že se jedná o havárii opakovanou, vzniklou na stejném konstrukčním prvku, ze kterého došlo k zřícení střechy v témže areálu v roce 2010. Důvodem byla v obou případech ztráta únosnosti jednoho vazníku téhož typu nosné konstrukce střechy na objektu haly postavené cca na začátku druhé poloviny minulého století. Ztrátu únosnosti v obou případech způsobila koroze ocelových lan, které byly předpínány při montáži na místě stavby. 

Na základě opakované havárie je velmi pravděpodobné, že se uvedená technologická chyba může objevovat nejen v dalších vaznících téhož objektu, ale že může existovat též u dalších vazníků stejného typu na jiných objektech po celém území státu. Opakování kolapsu konstrukce ukázalo, že se jedná o opakovanou závadu, kterou je nutné řešit systémově.

Vzhledem k závažnosti situace, kdy by při dalším zřícení tohoto typu nosné konstrukce střechy mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, je nutné přijmout příslušná opatření ze strany státní správy (MMR ČR). Tato opatření by měla zahrnovat především průzkum a zdokumentování staveb, které byly postaveny ve stejném konstrukčním systému, a následně technické řešení problému. Je nám jasné, že se jedná o velmi náročnou činnost, nicméně je nutné vzít v úvahu, že pokud se zatím obě dvě tyto havárie obešly bez ztráty lidských životů, příště tomu může být jinak.

 
Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT, 604 280 127, r.spalek@torion-plzen.cz 

 

04. 12. 2018