Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TP 2.1 - Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES, ČR a SR

TP 2.1 - Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES, ČR a SR

Na DVD PROFESIS 2010 je tato pomůcka uvedena odkazem na souboru dokumentů „Technické požadavky na stavební výrobky“, zpracovaného Ing. Bačákovou, z října 2009. V roce 2010 byl tento soubor dokumentů přemístěn na stránky ÚNMZ, kde je a bude aktualizován. Správný internetový odkaz je http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/web.htm poslední aktualizace je z února 2011.

09. 03. 2011