Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Trendy a poznatky při návrhu a provádění vnějšího kontaktního zateplení-ETICS -S

Trendy a poznatky při návrhu a provádění vnějšího kontaktního zateplení-ETICS -S

SEMINÁŘ

Přednášející:  Ing. Pavel Svoboda, Ing. Vladimír Vymětalík, Ing. Ivan Řehoř, Ing. Jan Dvořák, Mgr. Jiří Půlpytel

Anotace: Nové trendy a poznatky při navrhování a provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), především v oblastech požární bezpečnosti, tepelněizolačních materiálů, mechanického upevnění, hodnocení podkladu, údržby a oprav a v neposlední řadě i legislativa jak na národní, tak evropské úrovni.

Program:

Ing. P. Svoboda – Současný stav legislativy a předpisů pro ETICS, jak na národní, tak evropské úrovni – stručný přehled
Ing. P. Svoboda – Tepelněizolační materiály pro ETICS
Ing. V. Vymětalík,Ph.D. – Požární bezpečnost ETICS
Ing. I. Řehoř – Hodnocení podkladu pro ETICS
Ing. J. Dvořák – Mechanické upevnění ETICS
Mgr. J. Půlpytel – Údržba a opravy ETICS

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 3.10.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 03102023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011941 Ing. Michal Drda
2 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
3 0013200 Zdeněk Štěch
4 0012085 Ing. Michal Dvořák
5 0007455 Ing. Martin Vinš
6 0005446 Ladislav Novotný
7 0003372 Ing. Pavel Šlechta
8 0200031 Ing. Josef Pangrác
9 1300639 Ing. Zdeněk Dokulil