Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

U P O Z O R N Ě N Í NA ZMĚNU V ČASE KONÁNÍ SEMINÁŘE

U P O Z O R N Ě N Í NA ZMĚNU V ČASE KONÁNÍ SEMINÁŘE

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č.137/2006 Sb. v platném znění.
Seminář, pořádaný OK ČKAIT Pardubice dne 6.12.2011 v Kongresovém sále hotelu Labe v Pardubicích, má oproti distribuovanému letáčku "Plán akcí na II. pololetí 2011" a zároveň oproti informaci otištěné v publikaci "Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT - na období 1.7.2011 - 31.12.2011" (str.47)
posunutý začátek konání na 13:00 hodin (12:30 prezence).

OK ČKAIT Pardubice

30. 11. 2011